Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαδικασία δημιουργίας τοπογραφικού χάρτη με Γ.Σ.Π. και χρήση του σε περιβαλλοντικές εφαρμογές

Tzimas Stefanos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/428DCE79-6423-4D34-9362-C5C188C2566F-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92283-
Γλώσσαel-
Μέγεθος111 σελίδες el
Μέγεθος8.5 megabytesen
ΤίτλοςΔιαδικασία δημιουργίας τοπογραφικού χάρτη με Γ.Σ.Π. και χρήση του σε περιβαλλοντικές εφαρμογέςel
ΤίτλοςProcess of creating a topographic map with GIS and its use in environmental applicationsen
ΔημιουργόςTzimas Stefanosen
ΔημιουργόςΤζημας Στεφανοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Tsouchlaraki Andronikien
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Τσουχλαρακη Ανδρονικηel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Tsompanakis Ioannisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Τσομπανακης Ιωαννηςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kourgialas Nektariosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κουργιαλας Νεκταριοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΟι τοπογραφικοί χάρτες για περιβαλλοντικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα. Κατασκευάζονται γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν, χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που έχουν επηρεάσει και τις χαρτογραφικές εργασίες. Στη χαρτογραφία η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών βοήθησε στη δημιουργία οργανωμένων βάσεων δεδομένων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους χαρτογραφικούς φορείς να έχουν πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημιουργία τοπογραφικών χαρτών με χρήση σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, όπως είναι η αποτύπωση του αιγιαλού και ο προσδιορισμός καμένων εκτάσεων μετά από μια δασική πυρκαγιά και αποτελούν γραμμικά και επιφανειακά δεδομένα αντίστοιχα. Ερευνάται η διαδικασία παραγωγής χαρτών υπό το πρίσμα της μηχανικής περιβάλλοντος. Μέσα από τη λήψη και την επεξεργασία των τοπογραφικών δεδομένων αναλύονται οι περιβαλλοντικές συνιστώσες που επηρεάζουν το τοπικό οικοσύστημα και αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση μεταξύ της μηχανικής περιβάλλοντος και της επιστήμης της τοπογραφίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της διπλωματικής εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά μέρη. Αρχικά γίνεται διερεύνηση των προσφερόμενων δεδομένων της περιοχής που επιλέγουμε να εξετάσουμε. Έπειτα γίνεται συλλογή δεδομένων –στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή, τόσο τοπογραφικού όσο και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Τέτοια δεδομένα αποτελούν διάφορες ισοϋψείς καμπύλες και γενικά αναφορές στο ανάγλυφο της περιοχής, στατιστικά δεδομένα (δεδομένα απογραφής), αλλά και δεδομένα που αφορούν το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Έπειτα γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν καθώς δημιουργούνται και νέα μέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης για την τελική δημιουργία ψηφιακών θεματικών χαρτών. Για την αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων και την υλοποίηση της ψηφιοποίησης και της σύνταξης του χάρτη έγινε χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που μας δίνει τη δυνατότητα να μελετούμε, να επεξεργαζόμαστε, να δημιουργούμε αλλά και να συγκρίνουμε δεδομένα και πληροφορίες. Μέσω των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων ο αναγνώστης δύναται να κατανοήσει τη σημασία παρουσίας δικτύου δεδομένων τοπογραφικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπου διασφαλίζοντας πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των στοιχείων που έχουμε στη διάθεση μας. Η παρούσα διπλωματική μπορεί να αποτελέσει βάση για επιπλέον μελέτη. el
ΠερίληψηTopographic maps for environmental studies are widely used today. They are made faster than in the past thanks to the developments of technology and to the particularly rapid development and wide use of computers which have influenced both cartographic work and the creation of maps. In cartography, the use of computers has helped to create organized databases that enable cartographers to access a vast amount of information covering a wide range of sectors. The process of producing maps is investigated in the light of environmental engineering. Through the reception and processing of topographic data, the environmental components that affect the local ecosystem are analyzed and the inseparable relationship between the environmental engineering and the science of topography is highlighted. The methodology used to write the dissertation is divided into four distinct parts. Initially, the offered data of the area that we choose to examine is investigated. Data are then collected on the application, of both topographic and environmental interest. Such data are various isosceles curves and generally references to terrain of the area, statistical data (census data), but also data related to the environmental problem facing the area. The collected data are then processed as new ones are created through the digitization process for the final creation of digital thematic maps. Geographic Information Systems (GIS) were used to utilize the above data and to implement the digitization and compilation of the map. A database has been created that allows us to study, process, create and compare data and information. Through the results and conclusions the reader can understand the importance of the presence of a network of data of topographic and environmental interest aimed at human development always ensuring the protection of the environment. Finally, proposals are made for the development and enrichment of the data we have at our disposal. This dissertation can be a basis for further study. en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2022-05-25-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαGISen
Θεματική ΚατηγορίαΣύνταξη χαρτογραφικού υποβάθρουel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΣτέφανος Τζήμας, "Διαδικασία δημιουργίας τοπογραφικού χάρτη με Γ.Σ.Π. και χρήση του σε περιβαλλοντικές εφαρμογές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el
Βιβλιογραφική ΑναφοράStefanos Tzimas, "Process of creating a topographic map with GIS and its use in environmental applications", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά