Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Threshold method for control of chaotic oscillations

Rusyn Volodymyr, Skiadas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CF2E6467-98DE-43FE-8484-71DE8E4D4AD8
Έτος 2019
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V. Rusyn, and C. H. Skiadas, “Threshold method for control of chaotic oscillations,” in 12th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Springer Proceedings in Complexity, C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 217–229, doi: 10.1007/978-3-030-39515-5_18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39515-5_18
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The classical Chua’s circuit that realizes chaotic behavior is presented. This circuit having a simple nonlinear element designed to be accurately piecewise-linear modelled. The circuit was modelled by using MultiSim software environment. The system’s behavior is investigated through numerical simulations, by using well-known tools of nonlinear theory, such as chaotic attractor and time distributions of the chaotic coordinates. Using threshold method was practical realization of the control of chaotic attractor. This classical Chua’s circuit that generates a chaotic and controlled attractor with a fixed period can be used in modern systems transmitting and receiving information. Number of periodic (controlled) attractor can be used as a key for masking of information carrier.

Υπηρεσίες

Στατιστικά