Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανακύκλωση λευκού χαρτιού Α4 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Selountos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/91E1E988-5504-482B-A222-8F9EC12BB2CB
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Σελούντος, "Ανακύκλωση λευκού χαρτιού Α4 στο Πολυτεχνείο Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92296
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης, η εργασία αυτή έχει σκοπό να συμβάλλει στην εφαρμογή και βελτίωση προγραμμάτων οικολογικής διαχείρισης αποκριμάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε σκόπιμη η διεξαγωγή μίας πρότυπης μελέτης για την δημιουργία ενός αυτόνομου, ποσοτικά και οικονομικά αποτελεσματικού προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού εκτύπωσης του Πολυτεχνείο Κρήτης.Στην παρούσα έρευνα, συντελείται ανάλυση της ποιότητας χαρτιού και δίνονται οι λόγοι για να στηριχτεί ένα τέτοιο εγχείρημα ανακύκλωσης χαρτιού εκτύπωσης. Παράλληλα, διερευνώνται οι δεδομένες ανάγκες αλλά και οι απαιτήσεις σε χαρτί εκτύπωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να κατανοηθεί από την επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα η σημασία ενός τέτοιου εγχειρήματος.Αρχικά, παρουσιάζονται έρευνες που έχουν γίνει ανά τα χρόνια για την ανακύκλωση χαρτιού και πιο συγκεκριμένα σε διάφορα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Δίνονται τόσο ποσοτικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και λύσεις που έχουν δοθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν όλες οι ενδεχόμενες παράμετροι που είναι αναγκαίες να ληφθούν υπόψιν κατά την δημιουργία αυτού του συστήματος σε μια οικονομοτεχνική μελέτη. Έπειτα, παρουσιάζονται ορισμένα σενάρια για την υλοποίηση αντιμετώπισης αυτού του εγχειρήματος. Η παρούσα εργασία έχεις ως σκοπό το Πολυτεχνείο Κρήτης να καταφέρει να αξιοποιήσει προς όφελος του ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων που παράγει μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά