Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναζήτηση της πορείας μέσω του κενού | Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων και επιβατικός σταθμός λιμένος Ηρακλείου

Chatziioannou Evgenia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C7B5774F-F1B3-4EBA-B578-06A6D9ED188B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευγενία Χατζηίωάννου, "Αναζήτηση της πορείας μέσω του κενού | Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων και επιβατικός σταθμός λιμένος Ηρακλείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92305
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια πρόταση μελέτης ενός υβριδικού κτιριακού προγράμματος, αποτελούμενο από το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων και το νέο επιβατικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο κομβικό σημείο ανάμεσα στο παλιό ενετικό και το νέο λιμάνι, περιοχή με χαρακτηριστές χωρικές ασυνέχειες και εμπλοκή διαφορετικών δομικών κλιμάκων. Οι μεγάλες επεμβάσεις επιχωματώσεων της περιοχής, η οποία αποτελείται από μια σειρά εγκαταλελλειμένων κτιρίων και μεγάλων χώρων στάθμευσης, έρχεται να εντείνει επιπλέον την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία του χώρου.Η βασική συνθετική δομή της πρότασης βασίζεται στο κενό και την αναζήτηση της πορείας ακολουθώντας αυτό. Μέσω της αφαίρεσης χωρικών όγκων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του χρήστη, την κυκλοφορία και τον φυσικό φωτισμό. Το κίνητρο πίσω από αυτή την απόφαση βρίσκεται στην αναζήτηση της βιωματικής εμπειρίας του χώρου, μέσω της αντίθεσης που δημιουργεί το δίπολο κενό-πλήρες αλλά και στην ανάγκη για τη λειτουργική γεφύρωση των δύο λιμένων του Ηρακλείου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά