Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη κατανομής και διαχωρισμός ορυκτών δημητρίου(Ce) και λανθανίου (La) από μεταμορφωμένα πετρώματα της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων της κεντρικήςΚρήτης

Iliopoulos Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E0AD96DF-CB61-4D7F-A188-2E2BF60AB445
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεράασιμος Ηλιόπουλος, "Μελέτη κατανομής και διαχωρισμός ορυκτών δημητρίου(Ce) και λανθανίου (La) από μεταμορφωμένα πετρώματα της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων της κεντρικής Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92431
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζεται και μελετάται η κατανομή ελαφρών σπανίων γαιών κυρίως δημητρίου (Ce) και λανθανίου (La) σε μεταμορφωμένα πετρώματα της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων της κεντρικής Κρήτης. Στην εργασία αναφέρονται και αναλύονται τα ορυκτά των σπανίων γαιών αλλά και τα μέταλλα τους. Τα μέταλλα των σπανίων γαιών έχουν μεγάλη εμπορική αξία και χρησιμοποιούνται από την σύγχρονη βιομηχανία σε \ πληθώρα εφαρμογών όπως στην δημιουργία κραμάτων, σε καταλύτες, σε κεραμικά, στην φαρμακευτική βιομηχανία. Στην εργασία αυτή οι σπάνιες γαίες που εξετάστηκαν, περιέχονται στον αλλανίτη, ένα ορυκτό της ομάδας του επιδότου. Ο αλλανίτης εντοπίζεται εντός των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων. Ο αλλανίτης απαντάται γενικότερα σε πληθώρα γεωλογικών περιβαλλόντων σε πολλά μέρη της Ελλάδος, κυρίως ως επουσιώδες ορυκτό. Από την συλλογή του εργαστηρίου Γεωλογίας της Σχολής Μηχανικών Πόρων διατέθηκε και επεξεργάστηκε σχιστολιθικό δείγμα και συγκεκριμένα χαλαζιακός σχιστόλιθος. Στο αρχικό δείγμα πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση κατά την οποία δεν εντοπίστηκε αλλανίτης. Έπειτα από θραύση, ακολούθησε κοσκίνιση του δείγματος και συγκεκριμένα στο κοκκομετρικό κλάσμα (-0,150mm+0,075mm) εντοπίστηκε αλβίτης ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το ορυκτό αλλανίτης στα πετρώματα της περιοχής. Στην συνέχεια στο προϊόν αυτού του κοκομετρικού κλάσματος έγιναν πέντε δοκιμές εμπλουτισμού με την μέθοδο της επίπλευσης. Οι σπάνιες γαίες κατανεμήθηκαν κατά κύριο λόγο σε προϊόν επίπλευσης της πρώτη δοκιμής. Τέλος, από την επεξεργασία των δεδομένων εξήχθη το συμπέρασμα ότι η επίπλευση δεν κρίθηκε ως αποτελεσματική μέθοδος εμπλουτισμού του ορυκτού αλλανίτη που φέρει τις σπάνιες γαίες La και Ce παρότι πέτυχε έως έναν βαθμό σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά