Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρτογραφικά σύμβολα για τοπογραφικά σχέδια μεγάλων κτηρίων

Alexiou Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CB155E02-38AD-4733-8610-AAA64D4EF77B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Αλεξίου, "Χαρτογραφικά σύμβολα για τοπογραφικά σχέδια μεγάλων κτηρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92498
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σήμερα, ο τοπογράφος έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένους ψηφιακούς γεωδαιτικούς σταθμούς, που μπορούν να μετρήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια διευθύνσεις και μικρές ή μεγάλες αποστάσεις, με ή χωρίς ανακλαστήρα, με αυτόματη ή μη αναγνώριση στόχου, καθώς ακόμα και ρομποτικούς, εικονογεωδαιτικούς, χωροεικονογεωδαιτικούς, έξυπνους γεωδαιτικούς σταθμούς, οι οποίοι συνδυάζονται και συνεργάζονται με συστήματα δορυφορικού εντοπισμού, καθώς και όργανα αποτύπωσης επιφανειών με σάρωση. Ένας χάρτης μπορεί να είναι χρήσιμος όταν είναι εύκολα κατανοητός για οποιονδήποτε άνθρωπο ανεξάρτητα από τη γλώσσα μιλάει. Για την απεικόνιση πληροφοριών σε ένα χάρτη χρησιμοποιούμε σύμβολα και χρώματα. Κάθε χάρτης έχει ένα υπόμνημα όπου απεικονίζονται τα σύμβολα όπου δίπλα τους υπάρχει και η ερμηνεία τους.Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη τοπογραφικών συμβόλων μεγάλων κτηρίων. Η εργασία είναι δομημένη σε επτά κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές έννοιες των χαρτών, της τοπογραφίας, γίνεται ιστορική αναδρομή καθώς γίνεται και αναφορά στο πως δημιουργείται ένας χάρτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια των συμβόλων καθώς παραθέτονται και με εικόνες τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην κλίμακα των χαρτών, στην γεωδαισία, στα συστήματα αναφοράς καθώς και στην έννοια της τοπογραφίας. Στο τέταρτο γίνεται αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών καθώς και στα Χωρικά δεδομένα, επίσης παρατίθενται εικόνες από το πρόγραμμα του GIS και γίνεται και ανάλυση των συμβόλων των χαρτών που δημιουργούνται από το συγκεκριμένο εργαλείο.Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Autocad το οποίο χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό τοπογραφικών χαρτών καθώς και αναφέρονται και οι συνηθέστερες σχεδιαστικές εντολές.Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση και σχολιασμός τοπογραφικών σχεδίων που λήφθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης και έγινε επεξεργασία τους με AutoCAD.Επίσης αναλύεται η σημασία των χρωμάτων στα τοπογραφικά σχέδια.Τέλος στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο καταλήγουμε στα συμπεράσματα στα οποία αναφερόμαστε στη συνεισφορά του AutoCAD στη τοπογραφία και τη δουλειά του μηχανικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά