Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρτογραφικά σύμβολα για τοπογραφικά σχέδια μεγάλων κτηρίων

Alexiou Nikolaos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/CB155E02-38AD-4733-8610-AAA64D4EF77B-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92498-
Γλώσσαel-
Μέγεθος120 σελίδεςel
Μέγεθος2.9 megabytesen
ΤίτλοςΧαρτογραφικά σύμβολα για τοπογραφικά σχέδια μεγάλων κτηρίωνel
ΤίτλοςCartographic symbols for topographic designs of large buildingsen
ΔημιουργόςAlexiou Nikolaosen
ΔημιουργόςΑλεξιου Νικολαοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Tsouchlaraki Andronikien
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Τσουχλαρακη Ανδρονικηel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Partsinevelos Panagiotisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Παρτσινεβελος Παναγιωτηςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kourgialas Nektariosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κουργιαλας Νεκταριοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΣήμερα, ο τοπογράφος έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένους ψηφιακούς γεωδαιτικούς σταθμούς, που μπορούν να μετρήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια διευθύνσεις και μικρές ή μεγάλες αποστάσεις, με ή χωρίς ανακλαστήρα, με αυτόματη ή μη αναγνώριση στόχου, καθώς ακόμα και ρομποτικούς, εικονογεωδαιτικούς, χωροεικονογεωδαιτικούς, έξυπνους γεωδαιτικούς σταθμούς, οι οποίοι συνδυάζονται και συνεργάζονται με συστήματα δορυφορικού εντοπισμού, καθώς και όργανα αποτύπωσης επιφανειών με σάρωση. Ένας χάρτης μπορεί να είναι χρήσιμος όταν είναι εύκολα κατανοητός για οποιονδήποτε άνθρωπο ανεξάρτητα από τη γλώσσα μιλάει. Για την απεικόνιση πληροφοριών σε ένα χάρτη χρησιμοποιούμε σύμβολα και χρώματα. Κάθε χάρτης έχει ένα υπόμνημα όπου απεικονίζονται τα σύμβολα όπου δίπλα τους υπάρχει και η ερμηνεία τους. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη τοπογραφικών συμβόλων μεγάλων κτηρίων. Η εργασία είναι δομημένη σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές έννοιες των χαρτών, της τοπογραφίας, γίνεται ιστορική αναδρομή καθώς γίνεται και αναφορά στο πως δημιουργείται ένας χάρτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια των συμβόλων καθώς παραθέτονται και με εικόνες τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην κλίμακα των χαρτών, στην γεωδαισία, στα συστήματα αναφοράς καθώς και στην έννοια της τοπογραφίας. Στο τέταρτο γίνεται αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών καθώς και στα Χωρικά δεδομένα, επίσης παρατίθενται εικόνες από το πρόγραμμα του GIS και γίνεται και ανάλυση των συμβόλων των χαρτών που δημιουργούνται από το συγκεκριμένο εργαλείο. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Autocad το οποίο χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό τοπογραφικών χαρτών καθώς και αναφέρονται και οι συνηθέστερες σχεδιαστικές εντολές. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση και σχολιασμός τοπογραφικών σχεδίων που λήφθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης και έγινε επεξεργασία τους με AutoCAD.Επίσης αναλύεται η σημασία των χρωμάτων στα τοπογραφικά σχέδια. Τέλος στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο καταλήγουμε στα συμπεράσματα στα οποία αναφερόμαστε στη συνεισφορά του AutoCAD στη τοπογραφία και τη δουλειά του μηχανικού.el
ΠερίληψηToday, the surveyor has at his disposal complete digital geodetic stations, which can measure with great accuracy directions and short or long distances, with or without reflector, with automatic or non-target recognition, as well as robotic, iconic geodetic, spatial iconic, geodetic geodetic stations, which combine and cooperate with satellite tracking systems, as well as scanning surface instruments. A map can be useful when it is easily understood by any person regardless of language. To display information on a map we use symbols and colors. Each map has a memo that depicts the symbols where next to them is their interpretation. The object of this work is the study of topographic symbols of large buildings. The work is structured in four chapters. The first chapter presents general concepts of maps, topography, provides a historical background as well as a reference to how a map is created. In the second chapter we refer to the meaning of the symbols as the symbols that are used today are also listed with images. The third chapter refers to the scale of maps, geodesy, reference systems and the concept of topography. In the fourth, reference is made to the Geographic Information Systems as well as to the Spatial data, images from the GIS program are also presented and the symbols of the maps created by the specific tool are analyzed. The fifth chapter refers to the Autocad program which is used for the design of topographic maps as well as the most common design commands. In the sixth and penultimate chapter, examples of topographic plans are given and their commentary is made.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2022-06-22-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαΤοπογραφίαel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΝικόλαος Αλεξίου, "Χαρτογραφικά σύμβολα για τοπογραφικά σχέδια μεγάλων κτηρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el
Βιβλιογραφική ΑναφοράNikolaos Alexiou, "Cartographic symbols for topographic designs of large buildings", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά