Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής (mobile/web app) για την καταγραφή, διαμοιρασμό και αξιοποίηση γραφικής αναπαράστασης αλγορίθμων και μελέτη περίπτωσης για συνταγές μαγειρικής

Patsoglou Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D12C92F9-766D-43E2-90A0-9B68722E0878
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Πατσόγλου, "Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής (mobile/web app) για την καταγραφή, διαμοιρασμό και αξιοποίηση γραφικής αναπαράστασης αλγορίθμων και μελέτη περίπτωσης για συνταγές μαγειρικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92515
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Cooking STEAM. Σκοπός της εφαρμογής είναι να προσφέρει ένα εργαλείο διδασκαλίας που χρησιμοποιεί την μεθοδολογία STEAM και επικεντρώνεται στη διδασκαλία βασικών αλγοριθμικών εννοιών μέσω της γραφικής αναπαράστασης αυτών με διαγράμματα ροής που απεικονίζουν τα βήματα εκτέλεσης συνταγών μαγειρικής. Εκτός από τα διαγράμματα ροής το εν λόγω εργαλείο δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης συνταγών μαγειρικής και σε μη ντετερμινιστικά διαγράμματα και έτσι επιτυγχάνεται μία υβριδική προσέγγιση της αναπαράστασης αυτών και έτσι τελικά γεννάται το ερώτημα για το ποιά από τις δύο εκδοχές είναι περισσότερο κατάλληλη για την εκπαίδευση των μαθητών.Οι χρήστες της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν συνταγές μαγειρικής οι οποίες περιγράφονται μέσω διαγραμμάτων ροής. Έτσι επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός, ο διαμοιρασμός και η περιγραφή ενός αλγορίθμου, δηλαδή τα βήματα εκτέλεσης μιας συνταγής μαγειρικής, με τη χρήση ενός δημιουργικού, εύχρηστου και ευχάριστου περιβάλλοντος που προσπαθεί να προσομοιώσει το περιβάλλον μιας σχολικής τάξης. Επιπλέον η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επεξεργάζονται και να συμμετέχουν ταυτόχρονα στο σχεδιασμό συνταγών σε πραγματικό χρόνο.Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με την χρήση της τεχνολογίας MERN ( MongoDB, Express, React, Node), μια από τις δημοφιλέστερες και καταλληλότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιείται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικτυακή υπηρεσία είναι υλοποιημένη με την Node και Express, ενώ για την διεπαφή χρήστη επιλέχθηκε η βιβλιοθήκη React. Για τις ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μη σχεσιακή βάση δεδομένων (MongoDB). Τέλος, για την εγκατάστασή της επιλέχθηκε η τεχνολογία των containers με τη βοήθεια της πλατφόρμας Docker ενώ η επικοινωνία μεταξύ πελάτη και διακομιστή επιτυγχάνεται με την χρήση REST API.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά