Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ηλεκτρομαγνητική εύρεση εγκεφαλικών πηγών με στατιστικές και βαθιάς μάθησης προσεγγίσεις

Delatolas Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F8D3A4EA-1D11-4F29-B1B6-114B947295D6
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Δελατόλας, "Ηλεκτρομαγνητική εύρεση εγκεφαλικών πηγών με στατιστικές και βαθιάς μάθησης προσεγγίσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92520
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι μια καθιερωμένη μη επεμβατική μέθοδος καταγραφής της λειτουργικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Το ΗΕΓ χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια τοποθετημένα στο κεφάλι για την καταγραφή ηλεκτρικού δυναμικού. Το ΗΕΓ παρέχει υψηλή χρονική αλλά χαμηλή χωρική ανάλυση της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Για να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα της χωρικής ανάλυσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, πρέπει να λυθεί το αντίστροφο πρόβλημα της Source Analysis το οποίο αποτελεί τον εντοπισμό των νευρικών πηγών που δημιούργησαν το ΗΕΓ. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την επίλυση του αντιστρόφου προβλήματος αλλά βασίζονται σε υποθέσεις και απαιτούν αρκετό υπολογιστικό χρόνο. Πρόσφατα, έχουν δημιουργηθεί νευρωνικά δίκτυα για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων αλλά η εκπαίδευση τους είναι βασισμένη σε μη-βέλτιστη μοντελοποίηση του ευθύ προβλήματος και δεν μπορούν να λύσουν το αντίστροφο πρόβλημα για διαφορετικές ανατομίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται ένα νέο συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο (CNN) το οποίο είναι ανεξάρτητο του εγκεφαλικού χώρου νευρικών πηγών και η εκπαιδευσή του είναι βασιζομένη σε ρεαλιστική και βαθμονομημένη μοντελοποίηση κεφαλής με αγωγιμότητα κρανίου. Η απόδοση του CNN επικυρώνεται με προσομοιωμένα δεδομένα ΗΕΓ και με πραγματικά ΗΕΓ για το πρώτο νευρολογικό στοιχείο στα 20 ms (απόκριση P20/N20) σε τρία υγιή άτομα. Το νευρωνικό δίκτυο εντοπίζει το στοιχείο P20/N20 στην περιοχή Brodmann 3b. Τέλος, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το CNN μας ξεπερνά τις παραδοσιακές αριθμητικές μεθόδους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά