Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προτάσεις για την τιμολόγηση νερού οικιακής χρήσης στο Δήμο Χανίων με χρήση της Θεωρίας Παιγνίων

Sovolou Afroditi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3491239-EAAC-482A-ABAB-D75747FE77D8
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αφροδίτη Σόβολου, "Προτάσεις για την τιμολόγηση νερού οικιακής χρήσης στο Δήμο Χανίων με χρήση της Θεωρίας Παιγνίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92531
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η όλο και αυξανόμενη εμφάνιση πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων που θα είναι βιώσιμες. Η διαχείριση των υδάτων και η η χρήση τους με ορθολογικό τρόπο συχνά αποτελούν αιτία σύγκρουσης μεταξύ ομάδων οι οποίες καλούνται να τα μοιραστούν. Η Θεωρία Παιγνίων είναι ένα εργαλείο μελέτης των αποφάσεων το οποίο οι εμπλεκόμενοι σε ζητήματα διαχείρισης πόρων ύδατος μπορούν να επιλέξουν στρατηγικές με στόχο να βελτιστοποιήσουν τα κέρδη τους.Η παρούσα μελέτη περιστρέφεται γύρω από τη βέλτιστη πολιτική χρέωσης οικιακού νερού στο Δήμο Χανίων Κρήτης στα πλαίσια περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προοπτικών. Κατόπιν στατιστικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 203 κατοίκων της πόλης των Χανίων προκύπτει ότι οι υπέρογκες πάγιες χρεώσεις κάθε άλλο παρά κίνητρο δίνουν στους κατοίκους να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση του νερού.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν εναλλακτικά σενάρια τιμολόγησης του νερού σε μια ευρύτερη προσπάθεια για για επικράτηση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό όπου όλοι θα καταναλώνουν τα πολύτιμα φυσικά αγαθά με ευσυνείδητο τρόπο.Ως εκ τούτου, μέσα από μια παραλλαγή του διλήμματος του φυλακισμένου προτάθηκε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος με δύο παίκτες. Στο παίγνιο αυτό η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) είναι ο Παίκτης 1 με τα συμφέροντά του να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά των κατοίκων της πόλης των Χανίων, οι οποίοι αποτελούν τον Παίκτη 2. Αναπτύχθηκαν τέσσερα σενάρια για τη σταδιακή μείωση των πάγιων τελών από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α.Χ κάνοντας ταυτόχρονα υποθέσεις και για διαφορετικό βαθμό αλλαγής της συμπεριφοράς των πολιτών ως προς την κατανάλωση του νερού οικιακής χρήσης για κάθε κλάση κατανάλωσης νερού. Από τη στιγμή που η Δ.Ε.Υ.Α.Χ είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό – χαρακτήρα θεωρείται ότι δεν στοχεύει στην αύξηση των κερδών της. Από την πλευρά της μάλιστα, οφείλει να μεριμνήσει σχετικά με το θέμα των διαρροών του δικτύου, στις οποίες οφείλεται μέρος της δυσαρμονίας της ογκομετρικής κατανάλωσης νερού και της οικονομικής χρέωσης των καταναλωτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά