Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της μεταβολής της σύστασης ρευστών ακόρεστων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων με το βάθος - εφαρμογή σε πετρελαϊκό κοίτασμα της Μεσογείου

Kiaitsis Tryfonas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B72DAD86-E39B-46C2-98C2-FF4A1288564C
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τρύφωνας Κιάϊτσης, "Μοντελοποίηση της μεταβολής της σύστασης ρευστών ακόρεστων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων με το βάθος - εφαρμογή σε πετρελαϊκό κοίτασμα της Μεσογείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92545
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα πετρελαϊκά ρευστά πριν την έναρξη της παραγωγικής εκμετάλευσης τουταμιευτήρα θεωρούνται πως βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ τηςβαρύτητας και της διάχυσης των συστατικών στο χώρο. Σε ταμιευτήρες με μηαμελητέα διαπερατότητα ως προς την κατακόρυφο, συχνά παρατηρούνταιδιαφοροποιήσεις της σύστασης τους λόγω βαρύτητας, παρόλο που τα ρευστάπαραμένουν μονοφασικά. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις της σύστασηςμπορούν να επιφέρουν σημαντικά λάθη στην εκτίμηση των διαθέσιμωναποθεμάτων του κοιτάσματος καθώς και λάθη στην επιλογή των καταλλήλωνμεθόδων εκμετάλλευσης.Μετά από πλήρη βιβλιογραφική ανασκόπηση επί του θέματος, αναπτύχθηκεένα υπολογιστικό πρότυπο σε περιβάλλον MATLAB® για την πρόβλεψη τωνμεταβολών στη σύσταση και πίεση διαφόρων ταμιευτήρων με το βάθος. Τοπρότυπο βασίζεται σε μια κυβική καταστατική εξίσωση σε συνδυασμό με έναναλγόριθμο για την περιγραφή της θερμοδυναμικής και βαρυτικής ισορροπίας, μεσκοπό την προσομοίωση ενός υπεράκτιου πετρελαϊκού κοιτάσματος στηνπεριοχή της Μεσογείου. Το υπολογιστικό πρότυπο αναπτύχθηκε “ρυθμίζοντας”την κυβική καταστατική εξίσωση επάνω σε πειραματικά δεδομένα απόσυμβατικά εργαστηριακά πειράματα. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ τωναποτελεσμάτων του αναπτυχθέντος λογισμικού και εκείνων που προέκυψαν μεχρήση εμπορικού λογισμικού. Η σύγκριση απέδειξε οτι το αναπτυχθέν λογισμικόδύναται να προβλέψει με ακρίβεια τις πιέσεις αλλά και τις συστάσεις τουρευστού καθ’ όλο το πάχος του ταμιευτήρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά