Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πυρκαγιές και η συσχέτιση τους με μετεωρολογικούς παράγοντες σε παγκόσμια κλίμακα

Gkagkaoudaki Athina-Zafeiria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F0998CB2-3B04-4A4B-90A5-2ABBF2889260
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά--Ζαφειρία Γκαγκαουδάκη, "Πυρκαγιές και η συσχέτιση τους με μετεωρολογικούς παράγοντες σε παγκόσμια κλίμακα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92554
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι πυρκαγιές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φύσης διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των οικοσυστημάτων. Ωστόσο όταν το φαινόμενο αυτό παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναγνωρίζονται ως βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την δραστηριότητα και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός δείκτη καιρού πυρκαγιάς ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες. Ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους είναι ο Καναδικός Δείκτης Καιρού Πυρκαγιάς (Fire Weather Index - FWI).Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των κλιματικών συνθηκών στις πυρκαγιές. Με γνώμονα αυτό, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ της καμένης έκτασης (Burned Area - ΒΑ) και του FWI βάσει παρατήρησης, σε παγκόσμια κλίμακα. Εν συνεχεία αξιολογήθηκε το πόσο καλή είναι η συσχέτιση του ΒΑ και των επιμέρους μετεωρολογικών παραγόντων από τις οποίες υπολογίζεται ο FWI, δηλαδή την υγρασία, τη βροχόπτωση, τη ταχύτητα του ανέμου και τη θερμοκρασία. Τέλος, ερευνήθηκε η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ΒΑ και δύο από τα πιο σημαντικά μετεωρολογικά μοτίβα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα, την Κύμανση του Βορείου Ατλαντικού (North Atlantic Oscillation - ΝΑΟ) και την Αρκτική Ταλάντωση (Arctic Oscillation - ΑΟ). Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω της συσχέτισης του ΒΑ και των κλιματικών δεικτών που υπολογίζουν τα φαινόμενα αυτά.Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι ο δείκτης FWI συσχετίζεται αρκετά καλά με το ΒΑ στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη, με ισχυρότερες συσχετίσεις στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Από την ανάλυση της συσχέτισης των επιμέρους κλιματικών μεταβλητών και του ΒΑ αφαιρώντας την εποχικότητα, η θερμοκρασία και η υγρασία φαίνεται να είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την καμένη έκταση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συσχετίσεις του ΒΑ και των δεικτών ΝΑΟ και ΑΟ δείχνουν ότι δεν υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά