Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η πολεοδομική εξέλιξη και οι επεκτάσεις της πόλης του Ηρακλείου εκτός των ενετικών οχυρώσεων από το 1945 έως και σήμερα

Bamparatsas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C517A83F-221D-4B3A-B914-0493E2D95F67
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μπαμπαράτσας, "Η πολεοδομική εξέλιξη και οι επεκτάσεις της πόλης του Ηρακλείου εκτός των ενετικών οχυρώσεων από το 1945 έως και σήμερα", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92684
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αναλύει σε ιστορικό επίπεδο τις εξελίξεις και την πορεία του Πολεοδομικού σχεδιασμού από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 2022 για την πόλη του Ηρακλείου. Εστιάζει χρονικά στην περίοδο από την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα στις περιοχές έξω από τα Ενετικά Τείχη της παλιάς πόλης. Πραγματοποιείτε ανάλυση σε βάθος δεκαετίας για την εκάστοτε χρονική περίοδο γύρο από: α) των ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων και τι αντίκτυπο είχαν στην επέκταση της πόλης, β) τις συνολικές επεκτάσεις της πόλης εκτός των τειχών μέσω σύγκρισης χαρτών και αεροφωτογραφιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο, γ) τις μορφές και τους τύπους των συγκεκριμένων επεκτάσεων και την κατηγοριοποίηση τους, σε υποπεριοχές της πόλης μέσω σύγκρισης χαρτών και αεροφωτογραφιών. Έπειτα από το πέρας της ανάλυσης του συνόλου των χρονικών περιόδων προκύπτουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Συγκεκριμένα εστιάζουν γύρω από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκαν οι επεκτάσεις τις ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στις περιοχές ανάλυσης. Επίσης εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε ο σχεδιασμός, και ποιος ο ρόλος του στην συνολική πορεία των επεκτάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά