Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροϋπηρεσιών για την έξυπνη φόρτιση/αποφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα διαδικτύου των πραγμάτων ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Iatrakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/468DC9C9-F0E2-4E06-ACD2-9D5ECF1DE6F0
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Ιατράκης, "Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροϋπηρεσιών για την έξυπνη φόρτιση/αποφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα διαδικτύου των πραγμάτων ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92692
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και η ενσωμάτωση ανανεώσιμών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια σε ένα δίκτυο κατανομής ενέργειας. Η αναβάθμιση του δικτύου μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών που θα επεκτείνουν τις δυνατότητές του αξιοποιώντας τα νέα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι απαραίτητη. Σε αυτή την διπλωματική εργασία προτείνουμε μια ανοιχτή αρχιτεκτονική πολυπρακτορικών συστημάτων (MAS) για τα σημαντικά και ενδιαφέροντα προβλήματα φόρτισης από-το-δίκτυο-στο-όχημα (G2V) και εκφόρτισης από-το-όχημα-στο-δίκτυο (V2G).Για την προώθηση της επεκτασιμότητας, η λύση μας παρέχεται στο μορφή αρθρωτών μικροϋπηρεσιών που διασυνδέονται χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα Διαδικτύου των Πράγματων (IoT) με πολλαπλά πρωτόκολλα. Από τη μία πλευρά, η σπονδυλωτότητα χαμηλού επιπέδου των υπηρεσιών Έξυπνου Ηλεκτρικού Δικτύου επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση διαφορετικών στρατηγικών πρακτόρων, μηχανισμών τιμολόγησης και αλγορίθμων. Από την άλλη, η υλοποίηση που βασίζεται στο (IoT) προσφέρει αμφότερα άμεση εφαρμογή σε πραγματικές ρυθμίσεις, καθώς και προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης, ενεργοποιώντας ψηφιακά δίδυμα μοντέλα για οικοσυστήματα Έξυπνου Ηλεκτρικού Δικτύου. Αυτές οι δυνατότητες παρέχονται από την πλατφόρμα ΙοΤ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ που χρησιμοποιείται για την παροχή της απαραίτητης υποδομής για τη διασύνδεση ετερογενών πρακτόρων, συσκευών και υπηρεσιών μέσω του δικτύου.Περιγράφουμε την βασισμένη σε MAS/IoT αρχιτεκτονική μας και παρουσιάζουμε αποτελέσματα από προσομοιώσεις που ενσωματώνουν μεγάλους αριθμούς ετερογενών πρακτόρων Έξυπνου Ηλεκτρικού Δικτύου, οι οποίοι ενδέχεται να ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές για τις εργασίες λήψης αποφάσεων.Πιο συγκεκριμένα, οι προσομοιώσεις μας συγκρίνουν διαφορετικούς αλγορίθμους προγραμματισμού φόρτισης και μηχανισμούς τιμολόγησης που μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία. Επιπλέον, η δομή μας επιτρέπει τη δοκιμή διαφόρων σχημάτων σε λειτουργία προσομοίωσης και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την υλοποίηση πρωτοτύπων πραγματικού κόσμου για την παροχή υπηρεσιών V2G/G2V μεγάλης κλίμακας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά