Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ζητήματα ένταξης βιομηχανικού αστικού αποθέματος: Η περίπτωση της Χαλκίδας

Savvaki Efsevia, Kontoliou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6DD57A41-D659-4267-8C07-E6C83318CE0E
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευσεβία Σαββάκη, Βασιλική Κοντολιού, "Ζητήματα ένταξης βιομηχανικού αστικού αποθέματος: Η περίπτωση της Χαλκίδας", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92703
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολείται με την καταγραφή και ανάλυση του βιομηχανικού αποθέματος της Χαλκίδας. Αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά εισαγωγικά στοιχεία και έννοιες που σχετίζονται με την βιομηχανική κληρονομιά. Πώς οι πόλεις επηρεάζονται και μετασχηματίζονται από την έναρξη μέχρι και την λήξη της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αλλά και πώς μετά τη λήξη διαχειρίζονται τις ανενεργές βιομηχανικές ζώνες. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η ιστορική και βιομηχανική εξέλιξη της Ελλάδας, ξεκινώντας με την καταγραφή των συνθηκών που ευνόησαν την βιομηχανική ανάπτυξη μέχρι και τις επιπτώσεις από την αποβιομηχάνιση. Στην ενότητα αυτή συνέχεια παρατίθεται η εξέλιξη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Η τρίτη ενότητα εστιάζει στην ιστορική, πολεοδομική και βιομηχανική εξέλιξη της Χαλκίδας, καταγράφοντας σε κάθε ιστορική περίοδο τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Τέλος, η τέταρτη ενότητα ασχολείται με το βιομηχανικό απόθεμα της Χαλκίδας, αναλύοντας και καταγράφοντας την σημερινή του κατάσταση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά