Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιντεοπαιχνίδια και αρχιτεκτονική: Η περίπτωση του The Sims ως εργαλείο αρχιτεκτονικής διερεύνησης

Kamperi Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8F56955F-CAA6-48E8-B7AF-3DDE462B1A0B
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Καμπέρη, "Βιντεοπαιχνίδια και αρχιτεκτονική: Η περίπτωση του The Sims ως εργαλείο αρχιτεκτονικής διερεύνησης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92722
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των βιντεοπαιχνιδιών και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μέσα από το παράδειγμα των παιχνιδιών προσομοιωμένης ζωής της σειράς The Sims. Συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα επιχειρεί την ανάλυση και διερεύνηση τη χρηστικότητας της μηχανής παιχνιδιού και συγκεκριμένα της λειτουργίας κατασκευής της τελευταίας έκδοσης The Sims 4 της σειράς βιντεοπαιχνιδιών The Sims ως εργαλείου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αρχικά ορίζεται το παιχνίδι ως ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο και αναλύεται το φαινόμενο των βιντεοπαιχνιδιών, μέσω της διάκρισης των χαρακτηριστικών τους, της ιστορικής τους εξέλιξής και των κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται ενώ παράλληλα αναλύεται η περίπτωση των παιχνιδιών της σειράς The Sims. Στη συνέχεια διερευνάται η σχέση των βιντεοπαιχνιδιών, των παιχνιδιών The Sims και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσω της ανάλυσης των κοινών στοιχείων τους, καθώς μελετώνται οι έννοιες των κανόνων, των στόχων, της αφήγησης και της εμβύθισης ενώ επιπλέον ερευνώνται οι άξονες σχεδιασμού που χρησιμοποιούν τα βιντεοπαιχνίδια και ο αρχιτεκτονικός λόγος αντίστοιχα. Συγχρόνως εξετάζεται η σημασία των βιντεοπαιχνιδιών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, όπου ο αρχιτέκτονας μπορεί να υιοθετήσει έννοιες και μεθόδους χωρικής αναπαράστασης από τα ψηφιακά περιβάλλοντα των βιντεοπαιχνιδιών με στόχο τη δημιουργία νέων χωρικών εμπειριών. Στη συνέχεια μελετάται η περίπτωση των παιχνιδιών της σειράς The Sims, η λειτουργία κατασκευής και αγοράς “Build - Buy mode” , τα εργαλεία ελέγχου και σχεδιασμού της και ο οικιακός χώρος όπως εμφανίζεται στο παιχνίδι. Τέλος διερευνάται το βιντεοπαιχνίδι The Sims 4 ως εργαλείο αρχιτεκτονικής διερεύνησης που θα μπορούσε να ενταχθεί από τους αρχιτέκτονες στα αρχικά στάδια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η παρούσα έρευνα καταλήγει στη δυναμική που διαθέτουν τα εικονικά περιβάλλοντα των παιχνιδιών της σειράς The Sims και συγκεκριμένα της τελευταίας έκδοσης The Sims 4 ως αρχιτεκτονικό εργαλείο που δύναται να ενταχθεί στο προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασμού από τους αρχιτέκτονες ενισχύοντας την επικοινωνία , την χωρική ικανότητα και εμπειρία με τους εν δυνάμει πελάτες-χρήστες και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο νέες προοπτικές χρήσης των βιντεοπαιχνιδιών από τους αρχιτέκτονες. Ουσιαστικά η εξής έρευνα έχει ως στόχο να απαντήσει στο ερώτημα αν το βιντεοπαιχνίδι The Sims 4 ως εργαλείο μπορεί να ενταχθεί στην διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ιδιαίτερα στο στάδιο όπου ο αρχιτέκτονας επικοινωνεί με τον πελάτη και προσπαθεί να ικανοποιήσει τις σχεδιαστικές του επιθυμίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά