Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανακούφιση σε έκτακτες ανάγκες - Μορφές οικειότητας σε προσφυγικούς καταυλισμούς - Οδηγός οικειότητας

Faidherbe Alexia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3735544F-DDD3-494B-B782-B05C5F772F4C
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξία Φεντέρμπ, "Ανακούφιση σε έκτακτες ανάγκες - Μορφές οικειότητας σε προσφυγικούς καταυλισμούς - Οδηγός οικειότητας", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92738
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις συνθήκες που επικρατούν στους προσφυγικούς καταυλισμούς, διακρίνοντας τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες υπό το πρίσμα της οικειότητας. Μέσω αυτής της έρευνας ταυτοποιείται η έννοια της οικειότητας στους καταυλισμούς, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού τους και προτείνεται τελικά ένας οδηγός-μοντέλο οικειότητας για έναν φιλικότερο, προς τον πρόσφυγα, σχεδιασμό. Αφού εισαχθούν αρχικά κάποιες βασικές έννοιες όπως οι καταστροφές, ο κύκλος της τραγωδίας, η μετανάστευση και οι βασικές ανάγκες, ερευνώνται στη συνέχεια οι προσφυγικοί καταυλισμοί και ο τρόπος σχεδιασμού τους στη σημερινή εποχή. Έπειτα, προσεγγίζεται η έννοια της οικειότητας και ταυτοποιούνται κάποιοι βασικοί παράγοντες από τους οποίους αυτή εξαρτάται. Επιπλέον, ορίζονται τα επίπεδα διαβίωσης με γνώμονα τις ανάγκες των προσφύγων από την επιβίωση - στην βιωσιμότητα - στην κατοικησιμότητα – και στην ευημερία. Μέρος της εργασίας αποτελεί η μελέτη τριών από τους μεγαλύτερους καταυλισμούς στον κόσμο, σε συνάρτηση με τους παράγοντες οικειότητας. Τέλος παρατίθενται τα βασικά πρότυπα για έκτακτες ανάγκες από την Ύπατη Αρμοστεία. Η έρευνα καταλήγει στην πρόταση του οδηγού «οικειότητας» για σχεδιασμό καταυλισμών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά