Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αξιοποίησης ξύλου κατεδάφισης και απόβλητου βιομηχανικού ξύλου για παραγωγή ενέργειας μέσω θερμοχημικών διεργασιών. Χαρακτηρισμός προϊόντων και υπό- προϊόντων

Zacheila Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/81F0CB1A-E771-4077-9E1F-7AEF9A8CE2F4
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Ζαχείλα, "Μελέτη αξιοποίησης ξύλου κατεδάφισης και απόβλητου βιομηχανικού ξύλου για παραγωγή ενέργειας μέσω θερμοχημικών διεργασιών. Χαρακτηρισμός προϊόντων και υπό- προϊόντων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92745
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η πυρόλυση, η καύση και η αεριοποίηση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η θερμική τους συμπεριφορά, η μετατροπή τους σε αέριο καύσιμο και η σύσταση του παραγόμενου αερίου και των εκπομπών. Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε σύστημα θερμοζυγού-φασματογράφου μάζας (TG-MS) σε μη ισοθερμοκρασιακές συνθήκες, σε θερμοκρασιακό εύρος 25-1000οC.Η πτητική ύλη των δειγμάτων ήταν υψηλή. Η τέφρα του ξύλου κατεδάφισης ήταν 20 φόρες υψηλότερη από της μοριοσανίδας, αλλά η θερμογόνος δύναμη ήταν υψηλότερη.Η διεργασία της πυρόλυσης εξελίχθηκε από 150-450οC με τη μοριοσανίδα να διασπάται σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η αντιδραστικότητα του ξύλου κατεδάφισης ήταν λίγο υψηλότερη από τις μοριοσανίδας. Η διεργασία της καύσης εξελίχθηκε από 150-550oC με περίπου διπλάσιο ρυθμό συγκριτικά με την πυρόλυση. Η μοριοσανίδα διασπάστηκε νωρίτερα και εμφάνισε μεγαλύτερη αντιδραστικότητα. Η διεργασία αεριοποίησης έλαβε χώρα μεταξύ 800-950oC, με κύριο προϊόν το μονοξείδιο του άνθρακα και μικρότερες ποσότητες νερού και υδρογόνου. Η αποσύνθεση του εξανθρακωμένος του ξύλου κατεδάφισης συνέβη με χαμηλότερο ρυθμό και η απόδοση ήταν περίπου 60%. Από την άλλη πλευρά η αντιδραστικότητα της μοριοσανίδας ήταν υψηλότερη και η απόδοση έφτασε το 96%. Όταν το ξύλο κατεδάφισης αναμίχθηκε με τη μοριοσανίδα σε ποσοστά 50%, η θερμοχημική αντιδραστικότητα ενισχύθηκε τόσο κατά τη διεργασία της πυρόλυσης, όσο και κατά τη διεργασία της καύσης. Το μείγμα παρουσίασε φαινόμενα συνέργειας των συστατικών του. Οι εκπομπές SO2, NOX και υδρογονανθράκων ήταν πολύ χαμηλές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά