Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωλογική και υδροχημική μελέτη σε δείγματα θειούχων υδάτων από την περιοχή της νότιας Μεσαράς

Chatzigeorgiou Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/52251F81-8E25-4589-8AE8-08DFAB14A0EF
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, "Γεωλογική και υδροχημική μελέτη σε δείγματα θειούχων υδάτων από την περιοχή της νότιας Μεσαράς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πρωταρχικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξακρίβωση της προέλευσης της υψηλής περιεκτικότητας των υπογείων υδάτων του οικισμού Βασιλικής σε θειικά ιόντα. Με τις χημικές αναλύσεις ορισμένων δειγμάτων των υδάτων να ξεπερνάνε τα 2,000 mg/L θειικών ιόντων, γεννάται το ερώτημα εάν θα είναι ρεαλιστική η πιθανότητα αξιοποίησης των υδάτων αυτών για ιαματικούς σκοπούς. Παράλληλα, η εργασία αυτή αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων που υπάρχουν για το γεωλογικό χαρακτήρα της υδρολογικής λεκάνης της νοτίου Μεσαράς, ο οποίος έχει γίνει πηγή μεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος και πλήθους διατριβών την τελευταία εικοσαετία. Στα πλαίσια της εργασίας, συλλέχθηκαν δείγματα υδάτων από 8 γεωτρήσεις για δύο περιόδους, Μάιος του 2020 και Σεπτέμβριος του 2021. Τα δείγματα αναλύθηκαν ως προς τις φυσικές παραμέτρους τους, τα κύρια στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία τους. Βάση της χημικής ανάλυσης και των υδροχημικών διαγραμμάτων που κατασκευάστηκαν, εξακριβώθηκε ότι τα δείγματα των νερών που αναλύθηκαν είναι κυρίως ασβεστούχα ως προς τα κατιόντα και θειικά ως προς τα ανιόντα, κατά κύριο λόγο χημικού τύπου Ca-SO4 και ως εκ τούτου συνδέονται κυρίως με εβαπορίτες και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους σχηματισμών Φοινικιάς και Αγίας Γαλήνης. Πέραν της παράθεσης των φυσικοχημικών δεδομένων μετρήσεων, αναλύσεων και υπολογισμών, γίνεται στην εργασία αυτή μια συζήτηση για την δυνατότητα αξιοποίησης των υδάτων αυτών πέραν του κύριου σκοπού τους, της άρδευσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά