Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με υπερπυκνωτές για ηλεκτρικά οχήματα

Kyriakidis Nikolaos-Lazaros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/60415904-4836-4EAC-A5E8-0BBBDB7618BE
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος-Λάζαρος Κυριακίδης, "Βελτιστοποίηση σχεδιασμού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με υπερπυκνωτές για ηλεκτρικά οχήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92761
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση σχεδιασμού του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με υπερπυκνωτές του ηλεκτρικού οχήματος της ομάδας TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε θεωρητική έρευνα για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των υπερπυκνωτών και μελετήθηκε η τοπολογία του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος και των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών δομικών στοιχείων που την αποτελούν. Ακολούθησε η μοντελοποίηση του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος σε περιβάλλον Matlab/Simulink για τέσσερις διαφορετικούς τύπους υπερπυκνωτών και διατάξεις τους σε συστοιχίες. Υλοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί αλγόριθμοι διαχείρισης ενέργειας του ηλεκτρικού οχήματος και προσομοιώθηκε η λειτουργία του οχήματος για τρία εναλλακτικά σενάρια driving cycles. Τέλος, για την επιλογή της βέλτιστης χωρητικότητας και συνδεσμολογίας της συστοιχίας των υπερπυκνωτών, πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν ως προς το βάρος ανά μονάδα χωρητικότητας, τη διακύμανση της κατάστασης φόρτισης των υπερπυκνωτών, την συνολική κατανάλωση υδρογόνου του ηλεκτρικού οχήματος, την συνολική κατανάλωση ενέργειας της κυψέλης καυσίμου και το συνολικό κόστος του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε υπερπυκνωτές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά