Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής και της μεταφοράς μάζας στην περιοχή Χερσονήσου Ηρακλείου με χρήση επικαιροποιημένων δεδομένων

Voutsina Gavriella-Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2119036C-40D3-453B-BAD9-9B871A88C497
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γαβριέλλα-Φωτεινή Βουτσινά, "Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής και της μεταφοράς μάζας στην περιοχή Χερσονήσου Ηρακλείου με χρήση επικαιροποιημένων δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92763
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο τη μοντελοποίηση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής της Χερσονήσου, στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και τη μοντελοποίηση μεταφοράς μάζας από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής για τα υδρολογικά έτη 2011-2021. Η προσομοίωση της ροής των υπογείων υδάτων καθώς και των υπόγειων ρύπων για τα παραπάνω υδρολογικά έτη, επετεύχθη με τη χρήση του μοντέλου Princeton Transport Code (PTC). Ο κώδικας PTC αποτελεί ένα υβριδικό τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών. Επίσης έγινε χρήση του λογισμικού ArcGIS για την απεικόνιση, προετοιμασία και εισαγωγή των δεδομένων στο μοντέλο. Η χρήση του κώδικα PTC είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση του όγκου εισροών και απορροών από τους υπόγειους υδροφορείς και την πρόβλεψη διάχυσης του ρύπου σε πιθανή μελλοντική διαρροή των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. Η περιοχή που μελετήθηκε τοποθετείται 26 km ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και συνορεύει ανατολικά με το νομό Λασιθίου, νότια με τους δήμους Μινώα-Πεδιάδος και Αρχανών-Αστερουσίων και δυτικά με το δήμο Ηρακλείου. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 272 km2 και ο πληθυσμός της είναι 26.717 κάτοικοι. Η Χερσόνησος είναι κατεξοχήν τουριστική, με σημαντική οικονομική δραστηριότητα.Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αρχικά γενικές πληροφορίες που αφορούν την κίνηση των υπογείων υδάτων μέσα από θεμελιώδεις εξισώσεις, τα υδραυλικά στοιχεία των υδροφορέων και την υφαλμύρινση των υδάτων. Εν συνεχεία, γίνεται αναλυτική περιγραφή της μελετηθείσας περιοχής και παρουσιάζονται στοιχεία για την τοποθεσία, το κλίμα, την χλωρίδα, την πανίδα και την υδρογεωλογία. Έπειτα, γίνεται περιγραφή του υπογείου μοντέλου PTC όπου αναλύονται σε επιμέρους κεφάλαια οι μαθηματικές θεωρήσεις της υπόγειας ροής, η παραγώγιση των εξισώσεων του συστήματος, τα μοντέλα προσομοίωσης υπόγειας ροής και η προσομοίωση της ακόρεστης ζώνης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται με τη μορφή γραφημάτων τα αποτελέσματα της ανάλυσης με τη βοήθεια του λογισμικού μοντελοποίησης PTC. Εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο μοντέλο έγινε η προσομοίωση του υδροφορέα, των εκθέσεων υπολογισμών ισοζυγίου μάζας, καθώς και των ταχύτητων των υπογείων υδάτων. Το συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη αυτή είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο απόθεμα των υπογείων υδάτων στην περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου μεταξύ των υγρών, χειμερινών περιόδων, στο βαθμό που οι παρατηρούμενες διαφορές μπορούν να εξηγηθούν από τα διαφορετικά ετήσια ύψη βροχοπτώσεων. Αντιθέτως, οι διαφορές αυτές εμφανίζονται έντονες μεταξύ χειμερινών και θερινών περιόδων. Οσον αφορά την διάχυση των ρυπογόνων ουσίων και των συγκεντρώσεών τους από τον ΧΥΤΑ, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού, σύμφωνα με το μοντέλο, η ρύπανση εξαπλώνεται με τον χρόνο και οι συγκεντρώσεις αυξάνονται. Τέλος οι ταχύτητες ροής των υπογείων υδάτων βρέθηκαν να είναι γενικά χαμηλές, με την εξαίρεση δύο συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες η μετακίνηση των υπογείων υδάτων εντείνεται. Από τα παραπάνω ευρήματα γίνεται φανερό ότι το λογισμικό μοντελοποιήσης PTC έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει αποτελεσματικά την κίνηση του υπόγειου υδροφορέα και να περιγράψει τη μεταφορά των ρύπων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά