Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση κομπόστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (LACTUCA SATIVA L) αρδευομένου με δευτεροβάθμια εκροή

Bontiotis Kon/nos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6FE2F447-ED38-4D5C-BFE1-EE94BDCA7A6C
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κων/νος Μποντιώτης, "Επίδραση κομπόστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (LACTUCA SATIVA L) αρδευομένου με δευτεροβάθμια εκροή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92772
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικά εδαφοβελτιωτικά σε διάφορες αναλογίες σε καλλιεργήσιμο χώμα και μελετήθηκε η ανάπτυξη των φυτών. Τα δύο εδαφοβελτιωτικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Compost από την ΔΕΔΙΣΑ και ένα βιοεξανθράκωμα που παρασκευάστηκε από τo κομπόστ που προαναφέρθηκε. Το βιοεξανθράκωμα παρασκευάστηκε μέσω πυρόλυσης στους 300ο C για 4h. Οι αναλογίες που μελετήθηκαν στα εδαφοβελτιωτικά ήταν 1% 2,5% και 5% σε σχέση με το χώμα. Επίσης επιλέχθηκε και συνδυασμός των δύο εδαφοβελτιωτικών με το χώμα. Επιλέχθηκαν 4 επαναλήψεις σε κάθε μεταχείριση, με αποτέλεσμα το σύνολο της καλλιέργειας να αποτελείται από 40 γλάστρες. Το φυτό που μελετήθηκε ήταν το μαρούλι. Ως μέσο ποτίσματος επιλέχθηκε επεξεργασμένο υγρό απόβλητο, που προέρχεται από δευτεροβάθμια καθίζηση και είναι χλωριωμένο. Έπειτα από περίπου 40 μέρες καλλιέργειας, έγινε συγκομιδή των μαρουλιών και ξεκίνησαν οι εργαστηριακές αναλύσεις, αφού πρώτα έγινε διαχωρισμός των εδαφικών δειγμάτων των καλλιεργειών και των κορμών του φυτού. Αρχικά έγινε χαρακτηρισμός του χώματος που επιλέξαμε ως βάση της καλλιέργειας, καθώς και των άλλων εδαφοβελτιωτικών υλικών. Ο χαρακτηρισμός των αρχικών και τελικών εδαφικών δειγμάτων περιελάμβανε μέτρηση του pH, της αγωγιμότητας (EC), του ολικού αλλά και διαθέσιμου φωσφόρου καθώς και του αζώτου που προέρχεται από ενώσεις αμμωνιακών (NH4-N) και νιτρικών (NO3-N). Τέλος έγινε προσδιορισμός των μετάλλων στα αρχικά και τελικά εδαφικά δείγματα καθώς και στους κορμούς. Στα αρχικά δείγματα μετρήθηκαν επίσης ο οργανικός και ανόργανος άνθρακας (TOC,IC), η κατιοντοανταλλακτική τους ικανότητα (CEC), έγινε προσδιορισμός τέφρας στο κομπόστ και το βιοεξανθράκωμα και υπολογίστηκε η φαινόμενη πυκνότητά τους. Όσον αφορά στους κορμούς έγιναν μετρήσεις στο ολικό άζωτο (TN) και ολικό φώσφορο P. Μέσω των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε ότι το χώμα που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική διαδικασία, επωφελήθηκε σημαντικά από την χρήση εδαφοβελτιωτικού. Συγκεκριμένα το κομπόστ, ενίσχυσε σημαντικά τις συγκεντρώσεις φωσφόρου και αζώτου, ενώ το βιοεξανθράκωμα δεν κατάφερε να επιδράσει θετικά όπως αναμενόταν. Ο συνδυασμός εμφάνισε παρόμοια και χαμηλότερα αποτελέσματα από τις καλλιέργειες που περιείχαν κομπόστ και βιοεξανθράκωμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά