Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση κομπόστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (LACTUCA SATIVA L) αρδευομένου με δευτεροβάθμια εκροή

Bontiotis Kon/nos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/6FE2F447-ED38-4D5C-BFE1-EE94BDCA7A6C-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92772-
Γλώσσαel-
Μέγεθος3.4 megabytesen
Μέγεθος72 σελίδεςel
ΤίτλοςΕπίδραση κομπόστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (LACTUCA SATIVA L) αρδευομένου με δευτεροβάθμια εκροή el
ΤίτλοςEffect of compost and biochar on cultivation of lettuce (LACTUCA SATIVA L) irrigated with secondary outflow en
ΔημιουργόςBontiotis Kon/nosen
ΔημιουργόςΜποντιωτης Κων/νοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Stefanakis Alexandrosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Στεφανακης Αλεξανδροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Diamantopoulos Evaggelosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Διαμαντοπουλος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Giannis Apostolosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γιαννης Αποστολοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΣτην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικά εδαφοβελτιωτικά σε διάφορες αναλογίες σε καλλιεργήσιμο χώμα και μελετήθηκε η ανάπτυξη των φυτών. Τα δύο εδαφοβελτιωτικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Compost από την ΔΕΔΙΣΑ και ένα βιοεξανθράκωμα που παρασκευάστηκε από τo κομπόστ που προαναφέρθηκε. Το βιοεξανθράκωμα παρασκευάστηκε μέσω πυρόλυσης στους 300ο C για 4h. Οι αναλογίες που μελετήθηκαν στα εδαφοβελτιωτικά ήταν 1% 2,5% και 5% σε σχέση με το χώμα. Επίσης επιλέχθηκε και συνδυασμός των δύο εδαφοβελτιωτικών με το χώμα. Επιλέχθηκαν 4 επαναλήψεις σε κάθε μεταχείριση, με αποτέλεσμα το σύνολο της καλλιέργειας να αποτελείται από 40 γλάστρες. Το φυτό που μελετήθηκε ήταν το μαρούλι. Ως μέσο ποτίσματος επιλέχθηκε επεξεργασμένο υγρό απόβλητο, που προέρχεται από δευτεροβάθμια καθίζηση και είναι χλωριωμένο. Έπειτα από περίπου 40 μέρες καλλιέργειας, έγινε συγκομιδή των μαρουλιών και ξεκίνησαν οι εργαστηριακές αναλύσεις, αφού πρώτα έγινε διαχωρισμός των εδαφικών δειγμάτων των καλλιεργειών και των κορμών του φυτού. Αρχικά έγινε χαρακτηρισμός του χώματος που επιλέξαμε ως βάση της καλλιέργειας, καθώς και των άλλων εδαφοβελτιωτικών υλικών. Ο χαρακτηρισμός των αρχικών και τελικών εδαφικών δειγμάτων περιελάμβανε μέτρηση του pH, της αγωγιμότητας (EC), του ολικού αλλά και διαθέσιμου φωσφόρου καθώς και του αζώτου που προέρχεται από ενώσεις αμμωνιακών (NH4-N) και νιτρικών (NO3-N). Τέλος έγινε προσδιορισμός των μετάλλων στα αρχικά και τελικά εδαφικά δείγματα καθώς και στους κορμούς. Στα αρχικά δείγματα μετρήθηκαν επίσης ο οργανικός και ανόργανος άνθρακας (TOC,IC), η κατιοντοανταλλακτική τους ικανότητα (CEC), έγινε προσδιορισμός τέφρας στο κομπόστ και το βιοεξανθράκωμα και υπολογίστηκε η φαινόμενη πυκνότητά τους. Όσον αφορά στους κορμούς έγιναν μετρήσεις στο ολικό άζωτο (TN) και ολικό φώσφορο P. Μέσω των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε ότι το χώμα που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική διαδικασία, επωφελήθηκε σημαντικά από την χρήση εδαφοβελτιωτικού. Συγκεκριμένα το κομπόστ, ενίσχυσε σημαντικά τις συγκεντρώσεις φωσφόρου και αζώτου, ενώ το βιοεξανθράκωμα δεν κατάφερε να επιδράσει θετικά όπως αναμενόταν. Ο συνδυασμός εμφάνισε παρόμοια και χαμηλότερα αποτελέσματα από τις καλλιέργειες που περιείχαν κομπόστ και βιοεξανθράκωμα. el
ΠερίληψηIn this particular dissertation, two different soil improvers were applied in various proportions to arable soil and the growth of plants was studied. The two soil improvers used, were Compost from DEDISA and a Biochar manufactured from the Compost mentioned above. Biochar was prepared by pyrolysis at 300ο C for 4h. The proportions we used in soil improvers were 1% 2.5% and 5% compared to soil. A combination of the two soil improvers with the soil was also chosen. Particularly four repetitions were selected in each treatment, resulting in the total crop being 40 pots. As a watering medium, a treated liquid waste was chosen, which comes from secondary precipitation, which is chlorinated. After 40 days of cultivation, the lettuces were harvested and laboratory analyses began, after the soil samples of the crops and the logs of the plant were separated. Initially, the soil we chose as the basis of the crop, as well as the other soil improvers, were characterized. In the characterization of the initial and final soil samples there are measurements of pH, conductivity (EC), total and available phosphorus as well as nitrogen derived from ammonium compounds (NH4-N) and nitrates (NO3-N). Finally, the metals were determined in the initial and final soil samples as well as in the logs. There are also measurements in the original samples for organic and inorganic carbon (TOC,IC), their cation exchange capacity (CEC), ash determination and bulk density. As far as the logs are concerned, measurements were made on total nitrogen (TN) and phosphorus P (TP). Through the results it was observed that the soil used in the experimental process, benefited significantly from the use of a soil improver. In particular, compost significantly enhanced phosphorus and nitrogen concentrations, while biochar did not manage to have a positive effect as expected. The combination showed similar and lower results than crops containing compost and biochar.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/en
Ημερομηνία2022-07-15-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαΚαλλιέργεια Μαρουλιού με Δευτεροβάθμια εκροήel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΚων/νος Μποντιώτης, "Επίδραση κομπόστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (LACTUCA SATIVA L) αρδευομένου με δευτεροβάθμια εκροή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el
Βιβλιογραφική ΑναφοράKon/nos Bontiotis, "Effect of compost and biochar on cultivation of lettuce (LACTUCA SATIVA L) irrigated with secondary outflow ", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά