Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής της περιοχής ERDEMLI, MERSIN, TURKEY με χρήση του μοντέλου ροής υπόγειων υδάτων PTC (PRINCETON TRANSPORT CODE)

Kolliadima Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/64F0FC99-B4B3-40A8-967F-92ECED5E0BAD
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Κολλιαδήμα, "Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής της περιοχής ERDEMLI, MERSIN, TURKEY με χρήση του μοντέλου ροής υπόγειων υδάτων PTC (PRINCETON TRANSPORT CODE)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92799
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη χρήση του μοντέλου υπόγειας ροής Princeton Transport Code, για τη προσομοίωση της ροής υπογείων υδάτων στην περιοχή Erdemli, Mersin, Turkey. Το Erdemli, βρίσκεται στη Νότια Τουρκία και είναι παραθαλάσσια περιοχή, η οποία έχει αγροτικές και τουριστικές χρήσεις.Για την ορθή προσομοίωση της υπόγεια ροής, πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την εισαγωγή τους στο μοντέλο PTC. Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία είναι το Microsoft Excel και το ArcGIS. Στο Microsoft Excel έγινε επεξεργασία τιμών και ταξινόμηση τους για την ευκολότερη κατανόηση των δεδομένων. Το ArcGIS χρησιμοποιήθηκε για επεξεργασία χαρτών και παρουσίαση πινάκων για τιμές εισόδου στο μοντέλο. Στο μοντέλο PTC, έγινε εισαγωγή 22 πηγαδιών, για τα οποία υπήρχαν δεδομένα υδραυλικών υψών και ρυθμού άντλησης, για το χρονικό διάστημα 2003-2008. Έπειτα, εισήχθησαν τα δεδομένα βροχόπτωσης για τις αντίστοιχες χρονιές, καθώς και οι ισοϋψής υψομέτρου της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια, για την γεωλογία της περιοχής, έγινε εισαγωγή της υδραυλικής αγωγιμότητας. Τέλος, ορίστηκαν οι οριακές τιμές στα βόρεια και νότια σύνορα του υδροφορέα της περιοχής μελέτης και τελέσθηκε βαθμονόμηση του μοντέλου. Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, έχει ως σκοπό, μέσω της μοντελοποίησης του υδροφορέα, την προσομοίωση του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και την αποτύπωση της ροής του νερού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά