Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Collapse prediction and safety of masonry arches

Stavroulakis Georgios, Menemenis Ioannis, Stavroulaki Maria, Drosopoulos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/332175F9-B5C6-48BB-A1AC-89093B247A2B
Έτος 2020
Τύπος Κεφάλαιο σε Βιβλίο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. E. Stavroulakis, I. Menemenis, M. E. Stavroulaki, and G. A. Drosopoulos, “Collapse prediction and safety of masonry arches,” in Natural Risk Management and Engineering: NatRisk Project, Springer Tracts in Civil Engineering, M. Gocić, G. T. Aronica, G. E. Stavroulakis, S. Trajković, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 191–201, doi: 10.1007/978-3-030-39391-5_9. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39391-5_9
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Masonry structures without mortar or with mortar of low quality are used in several infrastructures, like bridges and retaining walls Unilateral contact plays a crucial role in their stability. Limit analysis and nonexistence of solution are related to the creation of collapse mechanisms. Open source and freely available software can be used for the analysis of such structures, usually with an acceptable for post-disaster, emergency situations. Numerical results related to a recently collapsed masonry bridge demonstrate the usage of the proposed method.

Υπηρεσίες

Στατιστικά