Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδρο-Μετεωρολογικά αίτια των πυρκαγιών σε μεσογειακά περιβάλλοντα: Διερεύνηση στην περιοχή της Ελλάδας

Voidomatis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DA9C32A4-7A5C-44F3-A6B0-8F42FF4B5506
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Βοϊδομάτης, "Υδρο-Μετεωρολογικά αίτια των πυρκαγιών σε μεσογειακά περιβάλλοντα: Διερεύνηση στην περιοχή της Ελλάδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92835
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τα υδρο-μετεωρολογικά αίτια των αγροτοδασικών πυρκαγιών σε μεσογειακά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ελλάδας Αγροτοδασική πυρκαγιά (αγγλ. Wildfire/Bushfire) ονομάζεται η πυρκαγιά εκείνη, η οποία εμφανίζεται σε δασική ή αγροτική περιοχή ή γενικά στην ύπαιθρο και αποτελείται από μη επιθυμητή και ανεξέλεγκτη φωτιά σε περιοχές συνήθως πυκνής βλάστησης, με πλούσια καύσιμη ύλη και σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα. Υδρο-μετεωρολογικοί παράγοντες θεωρούνται η βροχόπτωση (ύψος στήλης βροχόπτωσης mm), η ταχύτητα του ανέμου (m/s), η θερμοκρασία (ºC), η σχετική υγρασία (% humidity) και η μετεωρολογική ξηρασία όπως αυτή περιγράφεται από τον δείκτη ξηρασίας SPI3 (std.). Σκοπός της εργασίας είναι η συσχέτιση των υδρο-μετεωρολογικών παραμέτρων με το σύνολο της καμένης έκτασης κάθε επιμέρους νομού της επικράτειας για τα έτη 2000-2020, μέσω της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS® της εταιρίας IBM© και των υπολογιστικών φύλλων Microsoft Office Excel®. Στα αποτελέσματα που εξήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές προσδιορισμού (R2) ως προς την αξιοπιστία των μοντέλων με τιμές που αγγίζουν το 0,671 καθώς και οι κανονικοποιημένοι συντελεστές βήτα (beta) που χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης των εκάστοτε παραμέτρων επί της ποσότητας της καμένης χερσαίας γης. Οι εκάστοτε τιμές αυτών δίνονται με τη μορφή πινάκων, ραβδογραμμάτων αλλά και διαγραμμάτων τάσεως στην ενότητα «Στατιστική Ανάλυση Υδρο-μετεωρολογικών Παραμέτρων» (σελ. 66). Η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών είναι η μελέτη της αύξησης ή/και μείωσης των καμένων εκτάσεων λόγω μεταβολής των παραμέτρων σε βάθους χρόνου και η εκτίμηση για τη μελλοντική συμπεριφορά των πυρκαγιών λόγω κλιματικών διαταραχών. Τέλος, ως μελλοντική έρευνα προτείνεται η εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας όπου και εντείνονται τα φαινόμενα των δασικών πυρκαγιών, με επιπλέον μελέτη ως προς τα είδη της καμένης φυτικής κάλυψης, με σκοπό την εύρεση εκείνης της καύσιμης ύλης που επιβαρύνει το πρόβλημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά