Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι χώροι πρασίνου και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση οικολογικών πόλεων, Η περίπτωση της Κουριτίμπα, Βραζιλία

Apostolopoulou Eva

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AFC5749A-8858-435B-B972-23DE86323768
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εύα Αποστολοπούλου, "Οι χώροι πρασίνου και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση οικολογικών πόλεων, Η περίπτωση της Κουριτίμπα, Βραζιλία ", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92842
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί ο ρόλος των χώρων πρασίνου σε μια πόλη, τονίζοντας τη σημασία τους και την επίδραση που έχουν σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των χώρων πρασίνου σε μια πόλη και η συνεισφορά τους σε συνδυασμό με διάφορες αστικές λειτουργίες στην επίτευξη υψηλού επιπέδου βιωσιμότητας. Ως μελέτη περίπτωσης η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει την οικολογική πόλη της Κουριτίμπα στη Βραζιλία.Η εργασία διαρθρωνεταιι σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι ορισμοί και οι κατηγορίες των χώρων πρασίνου και τα οφέλη τους στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία μέσω της ανάλυσης των προβλημάτων στις πόλεις. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της Κουριτίμπα από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της με έμφαση στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, με την ανάλυση των πολεοδομικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για την πόλη. Στην τρίτη ενότητα αναλύονται επιλεγμένοι χώροι πρασίνου στη Κουριτίμπα και εξετάζονται τα χαρακτηριστικά τους. Η εργασία αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις στρατηγικές και τις αρχές του σχεδιασμού που οδηγούν σε πράσινες πόλεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά