Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση κόμποστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca Sativa L.)

Katie Nansy

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/B9CBA5AA-69B9-4E19-B9E1-F52033BDB7CC-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92845-
Γλώσσαel-
Μέγεθος79 σελίδεςel
Μέγεθος3.2 megabytesen
ΤίτλοςΕπίδραση κόμποστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca Sativa L.) el
ΤίτλοςEffect of compost and biochar on the growth of lettuce (Lactuca Sativa L.)en
ΔημιουργόςKatie Nansyen
ΔημιουργόςΚατιε Νανσυel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Stefanakis Alexandrosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Στεφανακης Αλεξανδροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Diamantopoulos Evaggelosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Διαμαντοπουλος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Giannis Apostolosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γιαννης Αποστολοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΣτην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε κομπόστ το οποίο συλλέχθηκε από την ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, καθώς και βιοεξανθράκωμα που παράχθηκε από κόμποστ μέσω της διεργασίας της πυρόλυσης στους 300οC για 4h. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση στην καλλιέργεια μαρουλιού Lactuca Sativa με την εφαρμογή των δύο εδαφοβελτιωτικών σε καλλιεργήσιμο χώμα σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5%. Μελετήθηκαν 10 μεταχειρίσεις όπου η καθεμία είχε 4 επαναλήψεις. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 40 πλαστικά δοχεία ίδιου μεγέθους και έγινε η φύτευση των μαρουλιών. Οι μεταχειρίσεις ήταν ο μάρτυρας (soil), δοχείο με κόμποστ σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5 %, δοχείο με βιοεξανθράκωμα από κόμποστ σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5% και συνδυασμός βιοεξανθρακώματος και κόμποστ σε αναλογίες 1%, 2,5% και 5%. Η καλλιέργεια διήρκησε 40 μέρες. Πότισμα με πόσιμο νερό βρύσης λάμβανε χώρα 2 φορές την μέρα (πρωί και απόγευμα) εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας πραγματοποιήθηκαν 3 μετρήσεις των μεταβολών ύψους των κορμών και του συνολικού αριθμού φύλλων. Μετά τη συγκομιδή πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός κορμού και ρίζας σε όλα τα φυτά για τη διεξαγωγή αναλύσεων. Αρχικά έγινε ο χαρακτηρισμός στο χώμα και στη συνέχεια στα δυο εδαφοβελτιωτικά καθώς και σε όλα τα εδαφικά δείγματα των μεταχειρίσεων ως προς το pΗ, την αγωγιμότητα, κατιοντοανταλλακτική ικανότητα, τις συγκεντρώσεις διαθέσιμου φωσφόρου, αμμωνιακών και νιτρικών, βαρέων μετάλλων κ.α. Στους φυτικούς ιστούς πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τις συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου και αζώτου και έγινε σύγκριση με τα ξηρά βάρη τους. Τέλος έγινε ο προσδιορισμός μετάλλων στα αρχικά και τελικά εδαφικά δείγματα καθώς και στους φυτικούς ιστούς. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατηρήθηκε ότι οι μεταχειρίσεις με αυτοτελή προσθήκη κόμποστ και ο μάρτυρας απέδωσαν καλύτερα στην καλλιέργεια για την ανάπτυξη των φυτών, το οποίο ίσως οφείλεται στο υπάρχων πλούσιο οργανικό έδαφος και στην αρχική βιομάζα κόμποστ η οποία δεν χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.el
ΠερίληψηFor the present thesis, biochar was used compost, which was then collected from DESIDA S.A in Chania, as well as biochar produced through the process of pyrolysis at 300οC for 4h. Specifically, the effect on the cultivation of Lactuca Sativa lettuce was examined by applying the two soil conditioners in arable soil in proportions of 1%, 2,5% and 5% respectively. 10 treatments were studied where each had 4 repetitions. A total of 40 plastic containers of the same size were installed and the lettuces were planted. The treatments were divided into 4 categories; the control (soil), compost in proportions of 1%, 2.5% and 5%, compost biochar in 1%, 2.5% and 5% and a combination of biochar and compost in dose of 1%, 2, 5% and 5%. The cultivation lasted 40 days. Was watered by potable tap water twice a day (morning and afternoon) due to the high temperatures. Throughout the cultivation, 3 measurements of changes in trunk height and total number of leaves were made. After harvesting, the rootstock was separated from all the plants to begin the analyses. First characterization was done of the soil and then of the two soil conditioners followed by analysis of all the soil samples of the treatments in terms of pH, electrical conductivity (EC), cation exchange capacity, concentrations of available phosphorus, ammonia and nitrates, heavy metals etc. In plants tissues, were made measurements analysis about the total phosphorus and nitrogen concentrations and were compared their dry weights. Finally, metals were identified in the initial and final soil as well as in plant tissues. The results showed that plants grown in the compost and control treatments performed better in terms of growth, which may be due to the existing rich organic soil and the original compost biomass which does not need improvement. en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en
Ημερομηνία2022-07-22-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαΚαλλιέργεια μαρουλιού με προσθήκη βιοεξανθρακώματος από κομπόστel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΝάνσυ Κατιέ, "Επίδραση κόμποστ και βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca Sativa L.)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el
Βιβλιογραφική ΑναφοράNansy Katie, "Effect of compost and biochar on the growth of lettuce (Lactuca Sativa L.)", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά