Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική τεχνο-οικονομική μελέτη μονάδας αντιδραστήρα κινούμενης κλίνης & συστήματος τεχνητού υγροβιότοπου για την επεξεργασία αστικών λυμάτων: εφαρμογή στον οικισμό Μαραθίου Χανίων

Paliouras Xenofon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C077E851-92C0-4C33-B438-572372D8C2C2
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ξενοφών Παλιούρας, "Συγκριτική τεχνο-οικονομική μελέτη μονάδας αντιδραστήρα κινούμενης κλίνης & συστήματος τεχνητού υγροβιότοπου για την επεξεργασία αστικών λυμάτων: εφαρμογή στον οικισμό Μαραθίου Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92862
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια συγκριτική τεχνο-οικονομική μελέτη Μονάδας Αντιδραστήρα Κινούμενης Κλίνης & Συστήματος Τεχνητού Υγροβιότοπου για την επεξεργασία αστικών λυμάτων με εφαρμογή στον οικισμό Μαραθίου Χανίων. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στην διαδικασία συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, ενώ παρατίθεται και το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο στόχος και η σκοπιμότητα υλοποίησης της παρούσας μελέτης και αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Έπειτα, για κάθε μία από τις δύο προτάσεις, όπου η μία είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας με τεχνολογία MBBR, ενώ η άλλη είναι τεχνολογία των τεχνητών υγροβιότοπων, δίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (έργων πολιτικού μηχανικού & ηλεκτρομηχανολογικών έργων), παρουσιάζονται σχέδια, προμετρήσεις, προϋπολογισμός κατασκευής και κοστολόγηση της λειτουργίας συντήρησης σε βάθος 10ετίας. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κάθε τεχνολογικής πρότασης τόσο στο στάδιο της κατασκευής, όσο και στο στάδιο της λειτουργίας. Τέλος, ακολουθεί μία συγκριτική, συγκεντρωτική, ανάλυση των δύο εναλλακτικών τεχνολογιών για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Μαραθίου, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κατασκευαστικές, λειτουργικές, αλλά και περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε βάθος 10ετίας, και προτείνεται η βέλτιστη λύση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά