Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιομάζα και σύνθεση μικροβιακών κοινοτήτων σε θερμοκήπια συμβατικής και βιολογικής γεωργίας

Frantzeskou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/21449309-135E-4434-B456-A9AA827573B1
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Φραντζέσκου, "Βιομάζα και σύνθεση μικροβιακών κοινοτήτων σε θερμοκήπια συμβατικής και βιολογικής γεωργίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92905
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η ανησυχία πολλών ερευνητών και γεωργών στρέφεται προς την ποιότητα και γονιμότητα του εδάφους. Οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές αρχίζουν να αντικαταστούνται από αειφόρες, φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές μέσω της αλλαγής από συμβατικές καλλιέργειες σε βιολογικές. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση του αντικτύπου που έχει η συνεχείς καλλιέργεια γεωργικής γης με το πέρασμα των ετών σε συνδυασμό με την επιρροή που ασκεί η θερμοκρασία (4 oC, 20 oC, 30 oC, 40 oC) στο οργανικό υλικό και τις μικροβιακές κοινότητες του εδάφους. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από πέντε διαφορετικά συμβατικά θερμοκήπια και πέντε βιολογικά θερμοκήπια με δραστικά διαφορετικές χρονικές διάρκειες χρήσης τους για καλλιέργειες. Για τον υπολογισμό του εδαφικού οργανικού C χρησιμοποιήθηκαν οι μεθοδολογίες επώασης εξαέρωσης και απόσπασης μέσω χλωροφορμίου (CFDE), απομόνωσης DNA και ξηρή ανάλυση εδαφικών δειγμάτων. Η βιοποικιλότητα υπολογίστηκε για τα βιολογικά θερμοκήπια χρησιμοποιώντας δείκτες άλφα-ποικιλότητας Chao1, Shannon και φοιλογενετική ποικιλότητα. Τέλος, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται πιθανά σφάλματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε πως τα θερμοκήπια με το πιο γόνιμο χώμα είναι βιολογικά, καθώς η οργανική ύλη των συμβατικών θερμοκηπίων βρέθηκε να είναι πολύ χαμηλής συγκέντρωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά