Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση χωρικής πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης

Tzermias Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9ED82A89-CBF3-4F84-AC8D-506D17D8883B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Τζερμιάς, "Ανάλυση χωρικής πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92908
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά την εκτίμηση της επικινδυνότητας της πλημμύρας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στον Νομό Λασιθίου της Κρήτης. Τα πλημμυρικά γεγονότα είναι από τις συνηθέστερες και πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές. Οι επιπτώσεις σε οικονομικές ζημιές και σε ανθρώπινες ζωές μπορούν να είναι τεράστιες ανάλογα με την σοβαρότητα του φαινομένου, γι’αυτό η ανάλυση του κινδύνου χωρικά είναι απαραίτητη για την λήψη μέτρων από την πολιτεία ώστε να γίνει μείωση των συνεπειών ή να κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας η χωρική εκτίμηση του κινδύνου έγινε στο περιβάλλον του παγκοσμίου φήμης λογισμικό ArcGIS. Για την χωρική εκτίμηση έγινε πολυκριτηριακή ανάλυση με έξι παράγοντες, την Συγκέντρωση Ροής, την Ένταση της Βροχόπτωσης, την Κλίση, το Υψόμετρο , τις Χρήσεις Γης και την Γεωλογία της περιοχής. Στην συνέχεια έγινε κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων και κατασκευάστηκαν έξι θεματικοί χάρτες επικινδυνότητας, ένας για κάθε παράγοντα περιγράφοντας την επικινδυνότητα χωρικά σε πέντε κατηγορίες επικινδυνότητας, Πολύ Χαμηλή, Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή, Πολύ Υψηλή. Τέλος η κατασκευή του Χάρτη Πλημμυρικής Επικινδυνότητας του Αγίου Νικολάου έγινε με την άθροιση των παραγόντων ανάλογα με την επίδραση που έχει ο κάθε παράγοντας (ποσοστιαία) στο πλημμυρικό γεγονός. Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων έγινε με ιστορικές και βιβλιογραφικές αναφορές και έδειξε ότι η περιοχή του Αγίου Νικολάου είναι μια περιοχή χαμηλής προς μέτριας πλημμυρικής επικινδυνότητας. Στην περιοχή τα πλημμυρικά γεγονότα που έχουν συμβεί ήταν μικρής έντασης και οι ζημιές που συνέβησαν ήταν κυρίως οικονομικές, σε ακίνητη περιουσία και σε αγροτικές καλλιέργειες. Στην συνέχεια έγινε μελλοντική εκτίμηση του κινδύνου για τις χρονικές περιόδους 2041-2060 και 2081-2100 με βάση τα σενάρια κλιματικής αλλαγής της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Αλλαγής του Κλίματος (IPCC). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα σενάρια SSP1-2.6 και SSP2-4.5. Αφού υπολογίστηκε η αύξηση της έντασης της βροχόπτωσης για κάθε ένα από αυτά κατασκευάστηκαν οχτώ νέοι χάρτες επικινδυνότητας για κάθε αύξηση της έντασης της βροχόπτωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν την αύξηση της επικινδυνότητας σε περιοχές κυρίως χαμηλού υψομέτρου με αστική δόμηση όπως και παραθαλάσσιες περιοχές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά