Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φυτοτεχνική διαμόρφωση και πρόταση αξιοποίησης λατομικού χώρου αδρανών υλικών. Εφαρμογή στο Λατομείο Αδρανών Υλικών στη θέση «Λατζιμάς» του Δ. Ρεθύμνου

Giannakaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BB677A99-7F97-470E-8D83-39437FAFE7B6
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Γιαννακκη, "Φυτοτεχνική διαμόρφωση και πρόταση αξιοποίησης λατομικού χώρου αδρανών υλικών. Εφαρμογή στο Λατομείο Αδρανών Υλικών στη θέση «Λατζιμάς» του Δ. Ρεθύμνου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92939
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξορυκτική δραστηριότητα αποτέλεσε από τα αρχαία χρόνια μια σημαντική ενέργεια του ανθρώπου που συντέλεσε στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας.Ωστόσο, αποτελεί και μια δραστηριότητα που επηρεάζει σημαντικά το φυσικό περιβάλλον, προκαλώντας μια σειρά από επιπτώσεις, αναστρέψιμες ή μη, που οδηγούν στην υποβάθμισή της περιοχής και στην οπτική αλλοίωση του τοπίου. Ο αντίκτυπος που δημιουργείται στο περιβάλλον είναι μεγάλος και οι προβληματισμοί σε επίπεδο προστασίας του τοπίου και των οικοσυστημάτων, αυξάνονται συνεχώς. Τέτοιου είδους επιπτώσεις, μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν οργανωνοντας και σχεδιάζοντας μελέτη για την αποκατάσταση του τοπίου.Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της αναδιαμόρφωσης και αποκατάστασης ενός λατομικού τοπίου. Η πρόταση περιλαμβάνει τη φυτοτεχνική αποκατάσταση στις βαθμίδες του λατομείου με χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών, καθώς και τη αξιοποίηση της πλατείας του λατομείου μέσω της δημιουργίας ενός βοτανικού κήπου. Βασικοί στόχοι της εργασίας είναι η περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής και η επανένταξη της στο φυσικό περιβάλλον, η ομαλή αισθητική και λειτουργική σύνδεση της συνολικά με το τοπίο αλλά και η χρήση ξανά του χώρου από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με αυτή. Το προτεινόμενο σχέδιο αποκατάστασης συνοδεύεται από σχέδιο γενικής οργάνωσης του χώρου σε 2 διαφορετικές κλίμακες αλλά και από εικόνες – απόψεις από το τρισδιάστατο μοντέλο της πρότασης, με στόχο την καλύτερη δυνατή απεικόνιση της τελικής μορφής του χώρου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά