Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντική αποκατάσταση και διαμόρφωση λατομικού χώρου. Εφαρμογή στο Λατομείο Αδρανών Υλικών στη θέση «Λατζιμάς» του Δ. Ρεθύμνου.

Gogali Kalliopi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A9C21EFA-A771-421D-8E00-85DD530DDF09
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Καλλιόπη Γόγαλη, "Περιβαλλοντική αποκατάσταση και διαμόρφωση λατομικού χώρου. Εφαρμογή στο Λατομείο Αδρανών Υλικών στη θέση «Λατζιμάς» του Δ. Ρεθύμνου.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92940
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική πηγή οικονομίας και συμβάλλει στην ανθρώπινη εξέλιξη και στη δημιουργία του πολιτισμού. Ειδικότερα, για την χώρα μας, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και διαθέτει πλούσιο ορυκτό πλούτο, καθίσταται μια πολύ βιώσιμη και κερδοφόρα δραστηριότητα. Παράλληλα όμως, η εξόρυξη είναι ιδιαίτερα παρεμβατική στο φυσικό περιβάλλον, με ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ιδιαίτερα στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις και με ιδιαίτερα δυσμενής επιπτώσεις, που οδηγούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος μιας περιοχής και στην παραμόρφωση του ανάγλυφου της.Το γεγονός αυτό κατέστησε αναγκαία τη φροντίδα για τη λήψη μέτρων, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο μέτρο, αποτελεί και η υποχρεωτική αποκατάσταση τέτοιων διαταραγμένων οικοσυστημάτων.Η παρούσα διπλωματική εργασία, εστιάζει στη διαμόρφωση και αποκατάσταση του λατομεί-ου αδρανών υλικών στη θέση «Λατζιμάς», Τοπικής Κοινότητας Πρίνου, Δήμου Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται ανάλυση και περιγραφή της τοποθεσίας του λατομικού χώρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, η οποία καταλήγει στην πρόταση ενός σχεδίου αποκατάστασης για το συγκεκριμένο λατομικό χώρο.Η πρόταση Περιβαλλοντικής αποκατάστασης και διαμόρφωσης του λατομικού χώρου, περιλαμβάνει:• τη φυτοτεχνική αποκατάσταση των βαθμίδων του λατομείου,• τη φυτοτεχνική αποκατάσταση της πλατείας του, με τη χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών,• την επαναχρησιμοποίηση του λατομείου μέσω της δημιουργίας ενός πρότυπου αμπελώνα.Η ιδέα αυτή διαμορφώθηκε με γνώμονα την πλήρη ένταξη του χώρου στο φυσικό περιβάλλον, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του και την επαναχρησιμοποίηση του από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με αυτή. Το προτεινόμενο σχέδιο αποκατάστασης, συνοδεύεται από σχέδιο γενικής οργάνωσης σε δύο διαφορετικές κλίμακες και από εικόνες – απόψεις, από το τρισδιάστατο μοντέλο της πρότασης, τα οποία δίνουν τη γενική εικόνα, για την τελική μορφή του χώρου.Συμπερασματικά, η αποκατάσταση του λατομικού χώρου στη θέση «Λατζιμάς», θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η οικολογική αναβάθμιση και ταυτόχρονα η αισθητική βελτίωση της περιοχής κ.α., ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τη υλοποίηση παρόμοιων έργων τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά