Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα νέο πολυτροπικό σύστημα απεικόνισης διαλογής υψηλής απόδοσης και αναγνώρισης υλικού

Tsiaousis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E2ACD74E-5BA2-464A-A1A2-313B89C0AD09
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Christos Tsiaousis, "A novel multi modal high throughput screening and material identification imaging system", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering (ECE), Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92947
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι παρορμήσεις της ανθρωπότητας που οδηγούνται από την περιέργεια έχουν κατευθύνει τις τεχνολογίες στη διεύρυνση των βιολογικών αισθήσεων, ενισχύοντας τις ικανότητες παρατήρησης. Από την αρχή της επιστημονικής εξέλιξης, οι ερευνητές βασίζονται σε τέτοιες τεχνολογίες για να οπτικοποιήσουν νέα χαρακτηριστικά διαγνωστικής σημασίας. Οι απαιτητικές εργασίες με κρίσιμους χρονικούς περιορισμούς που απεικονίζουν την εξελισσόμενη κοινωνία, έφεραν την αναγκαιότητα της αυτοματοποίησης στο προσκήνιο της έρευνας. Οι σημερινές τεχνολογίες διαλογής υψηλής απόδοσης είναι επιρρεπείς σε μονολιθικό σχεδιασμό, στερούνται μιας ευρείας παλέτας τρόπων απεικόνισης και πλησιάζουν γρήγορα τα όρια ικανότητας αναγνώρισής τους. Εδώ, παρουσιάζουμε ένα νέο πολυτροπικό σύστημα απεικόνισης διαλογής υψηλής απόδοσης που ξεπερνά τα όρια τροπικότητας των παραδοσιακών συσκευών, εισάγοντας τέσσερις διαφορετικές μεθόδους υπερφασματικής απεικόνισης που αποτυπώνουν μοναδικά τα υλικά. Η μορφολογική και μοριακή δομή των δειγμάτων απεικονίζεται με τη χρήση των τρόπων Μετάδοσης, Ανάκλασης και Φθορισμού, ενώ μια σύγχρονη τεχνική απεικόνισης Πόλωσης χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της κρυσταλλικής δομής. Βασικές απαιτήσεις υψηλής απόδοσης για το τελευταίο είναι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και ανεξάρτητες από την περιστροφή, οι οποίες επιτυγχάνονται με μια καινοτόμο σχεδίαση συστήματος γεννήτρια -- ανιχνευτή κατάστασης πόλωσης. Αυτό επεκτείνει την ικανότητα αναγνώρισης γενικεύοντας την αναπαράσταση δεδομένων σε έναν υψηλών διαστάσεων χώρο πολλαπλών χαρακτηριστικών. Σε αυτόν τον χώρο υπάρχει σχεδόν σίγουρα ένα υπερεπίπεδο διαφοροποίησης που μπορεί να διαχωρίσει φαινομενικά παρόμοια υλικά. Αξιοποιούμε αυτήν την ιδιότητα για να επιδείξουμε μια νέα πιθανή εποπτευόμενη μέθοδο ταξινόμησης που βασίζεται στον πολυτροπικό χώρο χαρακτηριστικών και υποδεικνύουμε ορισμένα παραδείγματα που την απαιτούν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά