Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη για την εφαρμογή κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε πανεπιστημιακό περιβάλλον TUCMEET

Mastorakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2F66A083-9B6C-4C69-94EC-F687F184F57E
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Μαστοράκης, "Σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη για την εφαρμογή κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε πανεπιστημιακό περιβάλλον TUCMEET", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Οι δυνατότητες που προσφέρουν είναι απεριόριστες και οι χρήστες τείνουν να τις αξιοποιούν όλο και περισσότερο. Η τεράστια αυτή αποδοχή των κινητών από το καταναλωτικό κοινό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία και ανάπτυξη όλο και περισσότερων εφαρμογών που έχουν ως στόχο να απλουστεύσουν και να διευκολύνουν τους ανθρώπους σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς τους. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε πανεπιστημιακό περιβάλλον, με την ονομασία TUCMEET, η οποία θα λειτουργεί αποτελεσματικά, τόσο σε πλατφόρμες τύπου Android, όσο και σε πλατφόρμες τύπου iOS, εστιάζοντας στη διεπαφή με τον τελικό χρήστη. Κίνητρο για την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής είναι η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης αυτών με ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από μία εφαρμογή φιλική και εύκολα κατανοήσιμη στον χρήστη. Το πρόβλημα που λύνει το συγκεκριμένο λογισμικό είναι η ανάγκη δημιουργίας φιλικών σχέσεων μεταξύ φοιτητών που έχουν πρόβλημα προσαρμογής στην Πολυτεχνική κοινότητα, ανεξαρτήτως έτους εισαγωγής και σχολής φοίτησης. Όσον αφορά στην ανάπτυξη της εφαρμογής, η λεπτομερής σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής TUCMEET επιτεύχθηκε από ένα σύνολο τεχνολογιών, όπως είναι η React Native, Redux και Expo. Αυτές οι τεχνολογίες επιλέχθηκαν έπειτα από έρευνα με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις της εφαρμογής. Το τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο στην εύκολη και ομαλή προσαρμογή των φοιτητών στην καθημερινότητά τους και ειδικά σε ένα περιβάλλον που έχει περάσει περίοδο πανδημίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά