Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμπίεση και κωδικοποίηση ακουστικών σημάτων χωρίς απώλεια πληροφορίας

Konstantas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DCEFBC6B-89BF-410B-A35B-1F400F4EF308
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κωνσταντάς, "Συμπίεση και κωδικοποίηση ακουστικών σημάτων χωρίς απώλεια πληροφορίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93027
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αυτή η διατριβή αφορά στη συμπίεση και κωδικοποίηση ήχου χωρίς απώλειες που είναι πολύ σημαντική για εφαρμογές στούντιο όπως η επεξεργασία ψηφιακού ηχητικού σήματος και προτιμάται από πολλούς καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Παρουσιάζουμε μία υλοποίηση του προτύπου IEEE 1857.2 και συγκεκριμένα της επέκτασης του standard όσον αφορά σε συμπίεση και κωδικοποίηση του ήχητικού σήματος χωρίς απώλειες, όπου υλοποιείται μία πολύ παρόμοια διαδικασία συμπίεσης και κωδικοποίησης για το σήμα ήχου με πολλά άλλα διάσημα πρότυπα συμπίεσης και κωδικοποίησης ήχου χωρίς απώλειες (FLAC, MPEG-4 ALS κλπ). Πολλές από αυτές τις τεχνικές χρησιμοποιούνται και σε ιατρικές εφαρμογές, όπου η διατήρηση των αρχικών πληροφοριών της πηγής είναι εξαιρετικά σημαντική. Επίσης παρόμοιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση και κωδικοποίηση οπτικών δορυφορικών εικόνων χωρίς απώλειες. Μία άλλη συζήτηση είναι ότι, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης και να μειώσουμε το εύρος ζώνης σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η συμπίεση χωρίς απώλειες της πηγής είναι ζωτικής σημασίας. Στη διατριβή παρουσιάζονται αναλυτικά τα θεωρητικά θεμέλια του μοντέλου γραμμικής πρόβλεψης, της αριθμητικής, Golomb-Rice και εκθετικής κωδικοποίησης Golomb, και κάποιων προ-καθορισμένων τεχνικών του προτύπου IEEE 1857.2 πριν και μετά την επεξεργασία του ψηφιακού ηχητικού σήματος. Εφαρμόζουμε όλες τις παραπάνω τεχνικές συμπιέζοντας και κωδικοποιώντας ορισμένα αρχεία ήχου (που δεν είναι συμπιεσμένα (ακατέργαστα) σε ποιότητα CD (αρχεία .wav)), επιτυγχάνοντας ελαχιστοποίηση του αριθμού των bit διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά