Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός βιώσιμου νησιού, μέσω της πρόβλεψης του ενεργειακού προφίλ, Νήσος Μήλος

Vichos Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/06BD570B-B5BA-4F9B-8315-F1936C01C6C9
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Βήχος, "Σχεδιασμός βιώσιμου νησιού, μέσω της πρόβλεψης του ενεργειακού προφίλ, Νήσος Μήλος ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93214
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενεργειακή αναβάθμιση των νησιών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα πλαίσια του παγκόσμιου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς προϋποθέτει ταυτόχρονα τον εκσυγχρονισμό στη παραγωγή ενέργειας, καθώς επίσης και την εξάλειψη του οικολογικού αποτυπώματος της διαδικασίας. Όμως, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η εξάλειψη των αέριων ρύπων θα επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες οικονομικής ευφορίας και κοινωνικής αποδοχής. Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε η προοπτική αναβάθμισης ενός νησιού μικρού μεγέθους, το οποίο βασίζεται στην καύση ορυκτών καυσίμων για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Αρχικά, συλλέχθηκαν μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή από την ιστοσελίδα της NASA, καθώς και τα αντίστοιχα εκτιμώμενα για το έτος 2030, μέσω του λογισμικού Meteonorm. Έπειτα, έγινε συλλογή ωριαίων δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης για το νησί, ώστε να προσδιοριστεί το μελλοντικό του ενεργειακό προφίλ, μέσω της χρήσης μοντέλων πρόβλεψης στο λογισμικό Matlab. Έπειτα, τα δεδομένα αξιοποιήθηκαν από το λογισμικό βελτιστοποίησης Homer-PRO, για τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση 7 διαφορετικών σεναρίων, αποσκοπώντας στην εύρεση της βέλτιστης λύσης για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Οι βασικές ρυθμιστικές παράμετροι για τη μοντελοποίηση των σεναρίων αφορούν την πηγή παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες) και την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης της παραχθείσας περίσσειας ενέργειας. Μέσω της προσομοίωσης και της σύγκρισης των συστημάτων κάθε σεναρίου, καθίσταται σαφής η ανάγκη αναβάθμισης του τρέχοντος συστήματος, το οποίο δε συνάδει με την τεχνολογική πρόοδο και τις ανάγκες τις εποχής. Επιπλέον, προσδιορίστηκε η βέλτιστη λύση για την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης, η οποία προϋποθέτει το συνδυασμό διαφορετικών πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για την εξασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας. Συγκεκριμένα, απεδείχθη πως το βέλτιστο προτεινόμενο σενάριο εξασφαλίζει πλήρη εξάλειψη του οικολογικού αποτυπώματος της περιοχής, ενώ παράλληλα μειώνεται δραστικά το ισοδύναμο κόστος ενέργειας (κατά 0,182€/kWh). Μέσω της διεξαγωγής ανάλυσης ευαισθησίας, εξετάστηκε η ευστάθεια του συστήματος σε ενδεχόμενες μεταβολές, φανερώνοντας ότι η μειωμένη ταχύτητα ανέμου ή/και η αυξημένη ισχύς λειτουργίας δύνανται να μεταβάλουν σημαντικά το σύστημα, σε αντίθεση με την μειωμένη πυκνότητα ηλιακής ισχύος (μέτρια μεταβολή) και την επιβολή περιβαλλοντικού προστίμου ρύπων (αμελητέα μεταβολή). Τέλος, αναφέρονται ενδεικτικές προτάσεις προς μελλοντική έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά