Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και υλοποίηση ελεγκτή πραγματικού χρόνου για DC/AC μετατροπέα πολλαπλών εισόδων με δυνατότητα παροχής βοηθητικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό δίκτυο

Dakanalis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3AB92FA3-4AAC-4181-AFCA-3F5216DF1BF2
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Δακανάλης, "Σχεδιασμός και υλοποίηση ελεγκτή πραγματικού χρόνου για DC/AC μετατροπέα πολλαπλών εισόδων με δυνατότητα παροχής βοηθητικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό δίκτυο.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χα https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93272
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ευνοήσει την ανάπτυξη της διεσπαρμένης παραγωγής (ΔΠ), μεταβάλλοντας τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για την διασύνδεση των μονάδων ΔΠ με το ηλεκτρικό δίκτυο, απαιτούνται κατάλληλοι ηλεκτρονικοί μετατροπείς με στόχο την ρύθμιση της ποσότητας και την βελτίωση της ποιότητας ισχύος, επιτυγχάνοντας την μέγιστη δυνατή απόδοση. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης διείσδυσης των μονάδων ΔΠ, η ανάγκη για παροχή βοηθητικών υπηρεσιών καθώς και η ικανότητα αδιάληπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις σφάλματος είναι επιτακτική. Στην εν λόγω μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ελεγκτή πραγματικού χρόνου για έναν μετατροπέα πολλαπλών εισόδων με δυνατότητα διασύνδεσης με τοπικό φορτίο ή με το ηλεκτρικό δίκτυο. Ο μετατροπέας διαθέτει τέσσερις εισόδους εκ των οποίων οι τρείς υποστηρίζουν αμφίδρομη ροή. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει την σύνδεση μίας φωτοβολταϊκής συστοιχίας, μίας συστοιχίας υπερπυκνωτών, μίας συστοιχίας μπαταριών και ενός ηλεκτρικού οχήματος. Η μονάδα ελέγχου που σχεδιάστηκε έχει προσαρμοστεί σε δύο διαφορετικές τοπολογίες του συγκεκριμένου μετατροπέα ο οποίος στοχεύει στην μείωση του κόστους, της πολυπλοκότητας καθώς και των συνολικών απωλειών ισχύος. Επιπλέον, ο ελεγκτής υποστηρίζει ικανότητα αδιάληπτης λειτουργίας με ταυτόχρονη στήριξη τάσης, καθώς και στήριξη συχνότητας αξιοποιώντας με κατάλληλο τρόπο τις εισόδους του μετατροπέα. Η ορθή λειτουργία του ελεγκτή επιβεβαιώθηκε σε επίπεδο προσομοίωσης και εφαρμόστηκε σε μικροελεγκτή για την οδήγηση του πραγματικού κυκλώματος του μετατροπέα. Τέλος, για την σύνδεση του πραγματικού κυκλώματος με την μονάδα ελέγχου που εκτελείται στον μικροελεγκτή, σχεδιάστηκαν κατάλληλες τυπωμένες πλακέτες για τις διατάξεις μέτρησης των τάσεων και των ρευμάτων του μετατροπέα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, αποδεικνύουν την ορθή λειτουργία της μονάδας ελέγχου που σχεδιάστηκε, τόσο για την ρύθμιση των ροών ισχύος μεταξύ των τεσσάρων εισόδων και της εξόδου του μετατροπέα όσο και για την επίτευξη χαμηλής αρμονικής παραμόρφωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά