Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της λειτουργίας μηχανήματος σημειακής κοπής (Roadheader) κατά την εξόρυξη πετρωμάτων σε μέτωπα μορφής στοάς

Biniaris Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A9257352-ABAF-4416-B27E-579B09F4437D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μπινιάρης, "Μελέτη της λειτουργίας μηχανήματος σημειακής κοπής (Roadheader) κατά την εξόρυξη πετρωμάτων σε μέτωπα μορφής στοάς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93341
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο τον υπολογισμό των βασικότερων λειτουργικών παραμέτρων του μηχανήματος σημειακής κοπής (Roadheader ή PFM - Partial-Face Machine) με πραγματικά δεδομένα από την διάνοιξη σήραγγας προέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Μπιλμπάο. Η πιο σημαντική από τις παραμέτρους αυτές αποτελεί η ειδικής ενέργειας κοπής, η ενέργεια δηλαδή που καταναλώνεται από τα ενεργά κοπτικά άκρα της κοπτικής κεφαλής που βρίσκονται σε επαφή με το πέτρωμα για την απόσπαση του μοναδιαίου όγκου του. Η ειδική ενέργεια αυτή υπολογίσθηκε για τέσσερα διαφορετικά μέτωπα εκσκαφής που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 13/3-15/3/2010 κατά μήκος της διατομής της σήραγγας.Παρουσιάζεται εν συντομία οι διαθέσιμοι μέθοδοι διάνοιξής υπογείων έργων χρησιμοποιώντας μηχανικά μέσα. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια εκτενής ανάλυση του μηχανήματος σημειακής κοπής (RHD) ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το πεδίο εφαρμογής του και τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Τα δεδομένα που ελήφθησαν και αναφέρονται στην λειτουργεία του μηχανήματος κατά το χρονικό διάστημα όρυξης των μετώπων εκσκαφής επεξεργάστηκαν με κατάλληλες μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν την βασική λειτουργία του RHD. Προέκυψε έτσι ο προσεγγιστικός υπολογισμός της αναλισκόμενης ισχύς, ροπής της κοπτικής κεφάλης, του βάθους κοπής του μηχανήματος RHD, του αριθμού κοπτικών άκρων που βρίσκονται σε επαφή με το πέτρωμα, μέσου βάθους κοπής τους και τής μέσης συρτικής δύναμής κοπής που εφαρμόζεται ανά κοπτικό άκρο κατά το χρονικό διάστημα όρυξης. Έπειτα υπολογίστηκε η ειδική ενέργεια με δυο διαφορετικούς μεθόδους καθώς εξαρτάται από τα σχεδιάστηκα και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος.Τέλος πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση των υπολογιζόμενων μεγεθών στη διατομή της σήραγγας με χρωματικό κώδικα για την αξιολόγηση της απόδοσης του μηχανήματος κατά την λειτουργεία του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά