Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωρική πληροφορία εξαγώγιμη από ενδοσκοπική κάψουλα, με επεξεργασία εικόνας και εφαρμογή μηχανικής μάθησης

Athanasiou Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CE46CCCB-C803-4FF8-A0FE-DB6202634C29
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Αθανασίου, "Χωρική πληροφορία εξαγώγιμη από ενδοσκοπική κάψουλα, με επεξεργασία εικόνας και εφαρμογή μηχανικής μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93382
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενδοσκοπική κάψουλα γίνεται όλο και πιο διάσημη καθώς αποτελεί τον μόνο μη-επεμβατικό τρόπο ώστε να υπάρχει μια εικόνα του λεπτού εντέρου, ώστε να αναγνωριστούν αιμορραγίες, πολύποδες, ασθένεια του Crohn και άλλες δυσμορφίες του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου. Για την εξέταση ο ασθενής καταπίνει την ηλεκτρονική κάψουλα, η οποία περιέχει και κάμερα, έτσι μπορεί να λαμβάνει φωτογραφίες του γαστρεντερολογικού συστήματος καθώς κινείται από το ένα όργανο στο άλλο. Αυτές οι φωτογραφίες μεταφέρονται σε έναν υπολογιστή και με την βοήθεια λογισμικού παράγεται ένα βίντεο το οποίο περιέχει αυτές τις εικόνες. Το ταξίδι της ενδοσκοπικής κάψουλας μέσα στο γαστρεντερολογικό σύστημα του ασθενούς μπορεί να διαρκέσει από 8 εώς και περισσότερες ώρες ανάλογα με την κίνηση του. Μέσα σε αυτή την ώρα η κάψουλα λαμβάνει 50.000 με 100.000 φωτογραφίες παράγοντας ένα αρκετά μεγάλο σε διάρκεια βίντεο. ́Ετσι η διεξοδική εξέταση αυτού του βίντεο αποτελεί μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία για τους γιατρούς. Υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες προσπαθούν μέσω προεπεξεργασίας του βίντεο να μειώσουν αυτό τον χρόνο. Σήμερα, με την εξέλιξη της Μηχανικής Μάθησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά στον τομέα της ταξινόμησης φωτογραφίων, αποτελούν σπουδαία εργαλεία για τους ειδικούς υγείας.Αυτή η διπλωματική, μελετάει την εξαγωγή χωρικών πληροφοριών της Ενδοσκοπικής κάψουλας με την χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης. Το να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε την ενδοσκοπική κάψουλα κατά την πορεία της στο γαστρεντερολογικό σύστημα δίνει την δυνατότητα στους γιατρούς να εναποθέσουν ενέργεια στην εξέταση μέρους του βίντεο που αφορά μονάχα το σημείο ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι κατασκευαστές της ενδοσκοπικής κάψουλας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα μοντέλα ώστε να κάνουν εξοικονόμιση μπαταρίας όπου δεν χρειαζόμαστε πολλές φωτογραφίες και να λαμβάνουν περισσότερες λήψεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο.Για την επίτευξη αυτού, δημιουργήθηκαν 3 διαφορετικά μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων, τα οποία επιτυγχάνουν την ταξινόμηση των φωτογραφιών στο αντίστοιχο όργανο που ανήκουν. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε έρχονται από την διπλωματική του κ. Α. Πολυδώρου για την σχολή ΗΜΜΥ, του Π.Κ. το 2018. Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν Convolutional επίπεδα και Maxpooling επίπεδα και ReLU activation function. Για την πρόβλεψη χρησιμοποιήθηκαν Flatten και Dense επίπεδα με την χρήση Softmax activation function. Σε ένα από τα μοντέλα χρησιμοποιήθηκε και Dropout το οποίο αποσυνδέει τυχαία του κόμβους και όλες τις ακμές τους από το νευρωνικό δίκτυο.Για την αξιολόγηση των μοντέλων χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις όπως Accuracy(Acc), Sensi- tivity(Sens), Specificity(Spe), Error Rate(Err) και Precision(Pre). Καθώς είναι ένα πρόβλη- μα με πολλαπλές τάξεις, οι τιμές αυτές υπολογίζονται για κάθε όργανο ξεχωριστά. Η κα- λύτερη ολιστικά απόδοση έρχεται από το Μοντέλο 2 το οποίο προσφέρει όσον αφορά τις τιμές αυτές και για κάθε ξεχωριστό όργανο του πεπτικού συστήμα. Για τον οισοφάγο: Accuracy 95.16%, Error Rate 4.83%, Precision 84.84%, Specificity 94.73% και Sensitivity 96.55%. Για το στομάχι: Accuracy 91.93%, Error Rate 8.06%, Precision 90.9%, Speci- ficity 96.55% και Sensitivity 81.08%. Για το λεπτό έντερο: Accuracy 95.96%, Error Rate 4.03%, Precision 92.85%, Specificity 97.89% και Sensitivity 89.65%. Τέλος, για το παχύ έντερο: Accuracy 99.19%, Error Rate 0.8%, Precision 96.66%, Specificity 98.94% και Sensitivity 100%.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά