Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση εμπειρικών συσχετίσεων στη ρύθμιση καταστατικών εξισώσεων για τη περιγραφή της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς ταμιευτήρων πετρελαίου

Sdoukou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A5E91F14-19D7-466D-AC9D-A19D927BF4AC
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Σδούκου, "Αξιοποίηση εμπειρικών συσχετίσεων στη ρύθμιση καταστατικών εξισώσεων για τη περιγραφή της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς ταμιευτήρων πετρελαίου. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93583
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των ταμιευτήρων πετρελαίου είναι απαραίτητη η γρήγορη και οικονομική εκτίμηση των ιδιοτήτων των ρευστών του ταμιευτήρα, τόσο στην πίεση ανοίγματος του κοιτάσματος, όσο και σε όλο το εύρος των πιέσεων και συστάσεων κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση της χρήσης εμπειρικών εξισώσεων που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, για την εκτίμηση χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του πετρελαίου, όπως είναι η πίεση βρασμού (Pb), ο ογκομετρικός συντελεστής σχηματισμού πετρελαίου (Bo) και η αναλογία αερίου – πετρελαίου (Rs).Η επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών εξισώσεων για την εκτίμηση του Pb, του Bo και του Rs έγινε με βάση το πεδίο εφαρμογής της κάθε εξίσωσης και την αναμενόμενη ακρίβεια της πρόβλεψης. Το σετ των εμπειρικών εξισώσεων που χρησιμοποιήθηκε καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος περιπτώσεων πετρελαίου και αξιολογήθηκε με βάση τις μετρήσεις που είχαμε ήδη διαθέσιμες από 24 δείγματα πετρελαίου.Οι εκτιμώμενες τιμές των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια της εργασίας ως τιμές στόχου για τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας κυβικής καταστατικής εξίσωσης, από την οποία θα υπολογιστούν ακολούθως οι υπόλοιπες ιδιότητες του πετρελαίου που είναι απαραίτητες για την εκμετάλλευση του ταμιευτήρα, όπως είναι οι πυκνότητες του υγρού και οι αναλογίες υγρού – αερίου στη θερμοκρασία του ταμιευτήρα και σε οποιαδήποτε πίεση. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων από τις εμπειρικές εξισώσεις και την κυβική καταστατική εξίσωση αξιολογήθηκαν με βάση τις αντίστοιχες εργαστηριακές μετρήσεις.Με βάση τα αποτελέσματα των συγκρίσεων η εξίσωση του Al-Mehaideb 1997 είχε την καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης του ογκομετρικού συντελεστή (Bo), η εξίσωση του Hassan 2011 για την πίεση βρασμού (Pb) και η εξίσωση των Petrofsky & Farshad 1993 για την αναλογία αερίου-πετρελαίου (Rs).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά