Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποσυνέλιξη χαρακτηριστικών κορυφών στο υπέρυθρο φάσμα πετρελαϊκών κλασμάτων και εφαρμογή στην πρόβλεψη των ιδιοτήτων τους

Kabourakis Nomikos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B82B5059-0C3C-4405-B1E1-A588E1F9A360
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νομικός Καμπουράκης, "Αποσυνέλιξη χαρακτηριστικών κορυφών στο υπέρυθρο φάσμα πετρελαϊκών κλασμάτων και εφαρμογή στην πρόβλεψη των ιδιοτήτων τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93613
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο χαρακτηρισμός των πετρελαϊκών κλασμάτων θεωρείται μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός ρευστού μοντέλου. Ο χαρακτηρισμός πετρελαίου είναι η αναπαράσταση των κατανομών ιδιοτήτων πετρελαίου με ένα σύνολο ψευδοσυστατικών. Βασίζεται συνήθως σε ανάλυση αεριοχρωματογραφίας (GC) ή απόσταξης, μερικές φορές συμπληρωμένη με ανάλυση κορεσμένων συστατικών, αρωματικών, ρητίνης και ασφαλτενίου (SARA).Τις τελευταίες δεκαετίες η υπέρυθρη φασματοσκοπία χρησιμοποιείται συχνά σε όλο και περισσότερους τομείς λόγω των πλεονεκτημάτων της σε σχέση με άλλες μεθόδους ανάλυσης. Ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι η ικανότητα της να καταγράφει φάσματα, χωρίς την ανάγκη προεπεξεργασίας για οποιοδήποτε στερεό ή υγρό δείγμα. Επιπλέον το χαμηλό κόστος, η ταχύτητα και η ακρίβεια των μετρήσεων IR λόγω του ότι είναι μία μη καταστρεπτική τεχνική μέτρησης για πολλές χημικές ενώσεις, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε πολλούς ερευνητικούς τομείς. Οι καμπύλες του φάσματος που προκύπτουν από την ανάλυση υπέρυθρης φασματοσκοπίας ενός πετρελαϊκού δείγματος μπορούν να περιγραφούν και να προσαρμοστούν από Λορεντζιανές συνιστώσες μέσω της μεθόδου της αποσυνέλιξης, καθώς οι Λορεντζιανές καμπύλες λειτουργούν αποτελεσματικά για υγρά σε πολλές περιπτώσεις. Το αποσυνελιγμένο φάσμα που προκύπτει είναι το άθροισμα των επιμέρους Λορεντζιανών συνιστωσών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακατασκευή του αρχικού φάσματος.Στόχος αυτής της εργασίας είναι με τη χρήση της μεθόδου ελαχιστοποίησης σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ή παραλλαγές αυτής να ανακατασκευάσει επιτυχώς τα φάσματα των πετρελαϊκών δειγμάτων ώστε να μελετηθούν μελλοντικά πιθανές υπάρχουσες συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών καμπυλών που προέκυψαν από την αποσυνέλιξη των αρχικών φασμάτων και των ιδιοτήτων των πετρελαϊκών κλασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά