Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Aπόδοση σε αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα λιγνιτών με βιομαζικά υλικά

Tsagris Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DE47075A-84E6-4A98-BEFA-75F30556D411
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τσαγρής, "Aπόδοση σε αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα λιγνιτών με βιομαζικά υλικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93631
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής χρησιμοποιήθηκαν διαφόρων ειδών απόβλητα, καθώς και τα μίγματα τους με λιγνίτες, τα οποία υποβλήθηκαν σε αεριοποίηση, προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση της διεργασίας, ο ρυθμός των αντιδράσεων, η αντιδραστικότητα κάθε δείγματος, καθώς και η θερμική τους συμπεριφορά με στόχο τη διερεύνηση της αποδοτικότητας τους για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Διεξήχθησαν πειράματα πυρόλυσης σε θερμοκρασία 600˚C σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης και θερμοβαρυτομετρική ανάλυση έως τους 1000 ˚C.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά