Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιοεξυγίανση ρυπασμένων εδαφών απο αντιμόνιο

Angelopoulou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/989BDCD0-7EE9-4823-AE5E-C2A4844810A1
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Αγγελοπούλου, "Βιοεξυγίανση ρυπασμένων εδαφών απο αντιμόνιο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93673
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων από βαρέα μέταλλα στο έδαφος έχει επιβλαβείς συνέπειες στο οικοσύστημα αλλά και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς εισέρχονται στο φαγητό μέσα από τα γεωργικά προϊόντα και το ρυπασμένο νερό. Η βιοεξυγίανση αποτελεί μια βιώσιμη και οικονομική τεχνολογία βασιζόμενη στην απομάκρυνση των ρυπαντών από το περιβάλλον με βιολογικούς τρόπους δηλαδή με την χρήση μικροοργανισμών. Στην παρούσα διπλωματική θα αναλυθεί συγκεκριμένα η βιοεξυγίανση του αντιμονίου (Sb) το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρέων μετάλλων με την παρουσία βακτηρίων, καθώς επίσης θα γίνει αναφορά στα βακτηριακά στελέχη και στην μια κοινότητα τα οποία ήταν ικανά αφενός να αναπτυχθούν υπό την παρουσία του αντιμονίου και αφετέρου να μειώσουν την συνολική αρχική συγκέντρωση του αντιμονίου. Πιο συγκεκριμένα, 25 βακτηριακά στελέχη ανθεκτικά στο Sb(III), απομονώθηκαν από ρυπασμένο έδαφος προερχόμενο από πεδίο βολής της Ελβετίας. Ανάμεσα σε αυτά τα στελέχη και στη μια κοινότητα, τα 19 στελέχη ήταν ικανά να αναπτύσσονται σε θρεπτικό με την προσθήκη αντιμονίου ενώ ταυτοχρόνως βρέθηκαν 5 στελέχη τα B1_5, C1_6, B1_4, B1_7, C1_9, καθώς και η κοινότητα Β2 τα οποία ήταν ικανά να οξειδώσουν το Sb(III) και να ελαττώσουν την συνολική συγκέντρωση του αντιμονίου. Πιο συγκεκριμένα μετά από τις πειραματικές διαδικασίες βρέθηκε ότι υπήρχε μείωση που έφτασε ως και 78% της αρχικής συγκέντρωσης. Ακόμα βρέθηκε ότι τα παραπάνω στελέχη και η κοινότητα Β2 με την ποιοτική μέθοδο του υπερμαγγανικού καλίου ήταν ικανά να μετατρέπουν το τρισθενές αντιμόνιο σε πεντασθενές που είναι 10 φορές λιγότερο τοξικό σε σχέση με το τρισθενές. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη έρευνα και οι μελλοντικές ανακαλύψεις για την ικανότητα των μικροοργανισμών να εξοικονομούν ενέργεια από τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής αντιμονίου και η απομόνωση νέων είδη αντιμονότροφων είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση των μεταβολικών μονοπατιών των μικροοργανισμών αλλά και τους μηχανισμούς μείωσης του αντιμονίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά