Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέθοδοι επαύξησης δεδομένων για νευρωνικά δίκτυα Vision Transformer

Georgakilas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E7D90BFF-93A5-4DC0-A9D9-92B95EB1FE51
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρίστος Γεωργακίλας, "Μέθοδοι επαύξησης δεδομένων για νευρωνικά δίκτυα Vision Transformer", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93681
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The Transformer architecture was first introduced in 2017 and has since become the standard for Natural Language Processing tasks, replacing Recurrent Neural Networks. For the first time, in 2021, the Transformer architecture was used with great success for computer vision tasks, proving that a Vision Transformer can, under certain conditions, outperform Convolutional Neural Networks and become the state-of-the-art in image recognition. One of the main challenges being tackled by subsequent work on Vision Transformers is the need of the architecture for humongous amounts of data during pre-training in order to achieve state-of-the-art accuracy on the downstream task. Some works have addressed this by altering or adding parts to the original Vision Transformer architecture while others are using Self-Supervised Learning techniques to take advantage of unlabeled data. This thesis explores data augmentation methods for Vision Transformers with the goal to increase the model’s accuracy and robustness on classification tasks, with limited amounts of data. Our augmentation methods are based on the architecture’s characteristics such as the self-attention mechanism and the input of discrete tokens. All methods are tested for the benchmark classification datasets CIFAR-10 and CIFAR-100 using Supervised Learning and yield great results. When training with the same model hyperparameters, our best augmentation method improves the baseline’s accuracy on CIFAR-10 and CIFAR-100 by 1.98 % and 2.71 % respectively.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά