Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υποστήριξη προγραμματισμού ροής στον Ιστό των Πραγμάτων με OpenAPI

Papadopoulos Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/939B0CB1-6994-4BE3-B5CD-0D19F278C571
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Παπαδόπουλος, "Υποστήριξη προγραμματισμού ροής στον Ιστό των Πραγμάτων με OpenAPI", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93710
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ) οι άνθρωποι, οι συσκευές και άλλα αντικείμενα, είναι συνδεδεμένα σε ένα κοινό δίκτυο, παρέχοντας υπηρεσίες και ανταλλάσσοντας δεδομένα μεταξύ τους. Το ΔτΠ, επιφέρει πολυπλοκότητα, η οποία προκύπτει από τα διάφορα πρωτόκολλα και τους τρόπους επικοινωνίας, καθώς ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών αυξάνεται. Ο Ιστός των Πραγμάτων (ΙτΠ), επεκτείνει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, εκμηδενίζοντας τις δυσκολίες όσον αφορά την επικοινωνία των συσκευών και τη διαχείριση των διαφόρων αντικειμένων. Σε αυτό το μοντέλο, οι πόροι αποκαλύπτουν τις ιδιότητές τους ως υπηρεσίες ιστού, ενσωματώνοντας, έτσι, τα Πράγματα στον ιστό. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως REST, HTTP και URIs, ο Ιστός των Πραγμάτων στοχεύει στην αντιμετώπιση της ετερογένειας του Διαδικτύου των Πραγμάτων και στην διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας. Η συγκεκριμένη εργασία, προτείνει ένα σύστημα που ονομάζεται Mashup of OpenAPI Nodes (MoON). Το MoON παρουσιάζει έναν τρόπο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αφορούν την επικοινωνία και τη συμβατότητα αξιοποιώντας το OpenAPI. Χρησιμοποιώντας το OpenAPI Specification (OAS), τα πράγματα μίας αρχιτεκτονικής ΔτΠ ή ΙτΠ, μπορούν να περιγραφούν λεπτομερώς και εξασφαλίζεται η κατανόηση και η αλληλεπίδραση τόσο από ανθρώπους, όσο και από άλλα Πράγματα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε Πράγμα περιγράφεται σύμφωνα με το OAS , μπορεί να επιτευχθεί ομοιομορφία κατά την αναπαράστασή τους. Προκύπτει, ακόμα, η ανάγκη για μία αποτελεσματική πλατφόρμα, στην οποία αξιοποιούνται οι περιγραφές OpenAPI για το συνδυασμό Πραγμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να συνθέτονται εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια αρχιτεκτονική ενός συστήματος σύνθεσης εφαρμογών στο περιβάλλον του Ιστού των Πραγμάτων. Ως σύνθεση εφαρμογών ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ο συνδυασμός υπαρχόντων αντικειμένων ή υπηρεσιών (Πραγμάτων), έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων. Στη συγκεκριμμένη αρχιτεκτονική, κάθε Πράγμα συνοδεύεται απο την αντίστοιχη περιγραφή OpenAPI. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι μια εφαρμογή η οποία αποτελείται από ένα σύνολο αντικειμένων. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ένας μηχανισμός, με τον ποίομπορεί να παραχθεί περιγραφή OpenAPI για κάθε νέα εφαρμογή που συντίθεται και περιέχει πληροφορία που αφορά όλα τα Πράγματα που την αποτελούν. Η σύνθεση εφαρμογών βασίζεται σε εργαλεία Προγραμματισμού Ροής, όπως το Node-RED. Η παραγόμενη περιγραφή OpenAPI των εφαρμογών έχει στόχο την αύξηση της ευελιξίας δημιουργίας τους και την κατανόηση της λειτουργεικότητας τους, μέσω των διαφόρων εργαλείων που παρέχει το OpenAPI. Η περιγραφή αυτή μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος και να αποτελέσει ένα μέρος μίας πιο σύνθετης εφαρμογής μεγαλύτερης κλίμακας. Για παράδειγμα, η περιγραφή OpenAPI μίας έξυπνης γειτονιάς μπορεί να είναι μέρος μίας εφαρμογής που αφορά την έξυπνη πόλη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά