Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποδόμηση της νικοτίνης με την χρήση ενεργοποιημένου, υπό προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας, υπερθειικού νατρίου

Naka Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1FBF889C-054E-4BC3-A7C3-A3CC0C3A957A
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Νάκα, "Αποδόμηση της νικοτίνης με την χρήση ενεργοποιημένου, υπό προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας, υπερθειικού νατρίου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93717
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η νικοτίνη είναι ένα τοξικό αλκαλοειδές το οποίο συναντάται σε μεγάλες ποσότητες στα φύλλα καπνού αλλά και σε διάφορα φυτά, όπως σε μέλη της οικογένειας Solanaceae και Camellia Sinensis. Ως σημαντικός αναδυόμενος ρύπος, ανιχνεύεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο υδάτινο οικοσύστημα, με κύριες πηγές εισροής της, τις ανθρώπινες απεκκρίσεις από τα ούρα των καπνιστών και την έκπλυση από τα απορριπτόμενα απόβλητα προϊόντων καπνού. Η περιβαλλοντική ρύπανση, που προκαλείται από αναδυόμενους ρύπους χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και για αυτό η ανάπτυξη των τεχνικών, Προηγμένων Διεργασιών Οξείδωσης, βασιζόμενες στα ενεργοποιημένα υπερθειικά έχει ευρεία περιβαλλοντική σημασία στην αποδόμηση και ανοργανοποίηση των ρύπων αυτών. Με γνώμονα τα παραπάνω, η παρούσα διπλωματική εργασία, μελετά την έμμεση αποδόμηση της νικοτίνης με χρήση υπερθειικού νατρίου, ενεργοποιημένου από ηλιακή ακτινοβολία, σε απλές και πιο πολύπλοκες περιβαλλοντικές μήτρες. Για την ποσοτική ανάλυση της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Ανάλυσης συζευγμένο με Φασματοσκοπία Μάζας.Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην έμμεση αποδόμηση του αλκαλοειδούς σε υπερκάθαρο νερό και ανιχνεύτηκε η βέλτιστη δόση οξειδωτικού παράγοντα, με τον ρυθμό της αντίδρασης να ακολουθεί κινητική ψευδο-πρώτης τάξης. Κατόπιν, μελετήθηκαν διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον υποβιβασμό της οργανικής ένωσης. Η κινητική της έμμεσης φωτοαποδόμησης, δείχνει να είναι άμεσα εξαρτώμενη από το pH του διαλύματος και να καταγράφει ταχύτερες κινητικές σε αλκαλικό εύρος. Η επίδραση 3,5% NaCl, δεν φάνηκε να επηρεάζει την αντίδραση, σε αντίθεση με τα χουμικά οξέα που την καθυστερούν ελαφρώς και τα 100 mg L-1 βουτανόλης που καταστέλλουν ολοσχερώς την αποδόμηση του ρύπου, δεσμεύοντας τις κυρίαρχες δραστικές ρίζες του SPS. Τέλος, από τα φυσικά ύδατα που μελετήθηκαν, μόνο το βρόχινο νερό επιβραδύνει την αντίδραση λόγω του όξινου pH, ενώ οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές μήτρες εμφανίζουν άριστα αποτελέσματα στην φωτοαποδόμηση της νικοτίνης, επιβεβαιώνοντας την σημασία της έμμεσης φωτόλυσης στα ηλιόλουστα επιφανειακά νερά και τα λύματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά