Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποδόμηση της νικοτίνης με την χρήση ενεργοποιημένου, υπό προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας, υπερθειικού νατρίου

Naka Alexandra

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/1FBF889C-054E-4BC3-A7C3-A3CC0C3A957A-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93717-
Γλώσσαel-
Μέγεθος54 σελίδεςel
Μέγεθος2.7 megabytesen
ΤίτλοςΑποδόμηση της νικοτίνης με την χρήση ενεργοποιημένου, υπό προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας, υπερθειικού νατρίου el
ΤίτλοςDegradation of nicotine using sodium persulfate activated with solar radiation en
ΔημιουργόςNaka Alexandraen
ΔημιουργόςΝακα Αλεξανδραel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Psyllaki Eleftheriaen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Ψυλλακη Ελευθεριαel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Giannis Apostolosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γιαννης Αποστολοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Tyrovola Konstantinaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Τυροβολα Κωνσταντιναel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΗ νικοτίνη είναι ένα τοξικό αλκαλοειδές το οποίο συναντάται σε μεγάλες ποσότητες στα φύλλα καπνού αλλά και σε διάφορα φυτά, όπως σε μέλη της οικογένειας Solanaceae και Camellia Sinensis. Ως σημαντικός αναδυόμενος ρύπος, ανιχνεύεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο υδάτινο οικοσύστημα, με κύριες πηγές εισροής της, τις ανθρώπινες απεκκρίσεις από τα ούρα των καπνιστών και την έκπλυση από τα απορριπτόμενα απόβλητα προϊόντων καπνού. Η περιβαλλοντική ρύπανση, που προκαλείται από αναδυόμενους ρύπους χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και για αυτό η ανάπτυξη των τεχνικών, Προηγμένων Διεργασιών Οξείδωσης, βασιζόμενες στα ενεργοποιημένα υπερθειικά έχει ευρεία περιβαλλοντική σημασία στην αποδόμηση και ανοργανοποίηση των ρύπων αυτών. Με γνώμονα τα παραπάνω, η παρούσα διπλωματική εργασία, μελετά την έμμεση αποδόμηση της νικοτίνης με χρήση υπερθειικού νατρίου, ενεργοποιημένου από ηλιακή ακτινοβολία, σε απλές και πιο πολύπλοκες περιβαλλοντικές μήτρες. Για την ποσοτική ανάλυση της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Ανάλυσης συζευγμένο με Φασματοσκοπία Μάζας. Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην έμμεση αποδόμηση του αλκαλοειδούς σε υπερκάθαρο νερό και ανιχνεύτηκε η βέλτιστη δόση οξειδωτικού παράγοντα, με τον ρυθμό της αντίδρασης να ακολουθεί κινητική ψευδο-πρώτης τάξης. Κατόπιν, μελετήθηκαν διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον υποβιβασμό της οργανικής ένωσης. Η κινητική της έμμεσης φωτοαποδόμησης, δείχνει να είναι άμεσα εξαρτώμενη από το pH του διαλύματος και να καταγράφει ταχύτερες κινητικές σε αλκαλικό εύρος. Η επίδραση 3,5% NaCl, δεν φάνηκε να επηρεάζει την αντίδραση, σε αντίθεση με τα χουμικά οξέα που την καθυστερούν ελαφρώς και τα 100 mg L-1 βουτανόλης που καταστέλλουν ολοσχερώς την αποδόμηση του ρύπου, δεσμεύοντας τις κυρίαρχες δραστικές ρίζες του SPS. Τέλος, από τα φυσικά ύδατα που μελετήθηκαν, μόνο το βρόχινο νερό επιβραδύνει την αντίδραση λόγω του όξινου pH, ενώ οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές μήτρες εμφανίζουν άριστα αποτελέσματα στην φωτοαποδόμηση της νικοτίνης, επιβεβαιώνοντας την σημασία της έμμεσης φωτόλυσης στα ηλιόλουστα επιφανειακά νερά και τα λύματα. el
ΠερίληψηNicotine is a toxic alkaloid found in large quantities in tobacco leaves but also in other plants such as the Solanaceae and Camelia Sinensis category. As an important emerging contaminant, it is detected in large concentration in the aquatic system with its main sources of inflow deriving from human urination waste as long as the flushing washout from the disposal of tobacco products. Environmental pollution that is caused from emerging contaminant need particular attention justifying as to why the development of technical Advanced Oxidation Processes, based on activated persulfate, has a wide range of environmental matter in the deconstruction of those pollutants. Given the above, the following dissertation studies the indirect degradation of nicotine using sodium persulfate, which is activated from solar radiation, in simplified but also complicated environmental matrices. From the quantitative chemical analysis, of this dissertation, High Performance Liquid Chromatography along with Mass Spectometry were used respectively. Firstly, the effect of solar radiation was studied in the indirect degradation of this alkaloid in ultra-pure water and the maximum dose of oxidizing agents was detected, with the rhythm of the reaction to be following the kinetic of pseudo-first order. Secondly, various environmental factors have been in the subject of study that could possibly influence the downgrade of organic compounds. The kinetic, of this indirect photodegradation, is showing to be not only directly dependent from the solution pH but also recording higher speeds in an alkaloid range. The solution 3.5% NaCl, did not appear to affect the reaction, in contrast with the Humid Acids, that are slightly slowing it down and the 100 mg L-1 of Butanol have shown to solely suspend the degradation of this pollutant, binding the dominant reactive radicals of SPS. Finally, from the natural aquatic systems that were studied, only rainwater seemed to supress the degradation of nicotine due to its acidic pH, whereas the rest of environmental matrices show excellent results towards the photodegradation of nicotine, verifying the significance of indirect photolysis to the sunny surface water and wastewater. en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en
Ημερομηνία2022-10-18-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαΥπερθειικό ιονel
Θεματική ΚατηγορίαSUNtesten
Θεματική ΚατηγορίαΗλιακή ακτινοβολίαel
Θεματική ΚατηγορίαΥπερθειικό νάτριοel
Θεματική ΚατηγορίαSPSen
Θεματική ΚατηγορίαΈμμεση αποδόμησηel
Θεματική ΚατηγορίαSUNtesten
Θεματική ΚατηγορίαΥπερθειικό νάτριοel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑλεξάνδρα Νάκα, "Αποδόμηση της νικοτίνης με την χρήση ενεργοποιημένου, υπό προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας, υπερθειικού νατρίου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el
Βιβλιογραφική ΑναφοράAlexandra Naka, "Degradation of nicotine using sodium persulfate activated with solar radiation", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά