Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη εφαρμογής για την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στη διαμεσική αφήγηση ιστορικών γεγονότων και την προσωποποιημένη παρουσίασή τους

Markodimitrakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AB1790C5-4FCD-481B-A828-D6914A37B057
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μαρκοδημητράκης, "Ανάπτυξη εφαρμογής για την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στη διαμεσική αφήγηση ιστορικών γεγονότων και την προσωποποιημένη παρουσίασή τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πλαισίου τεχνολογιών για την προσωποποιημένη διαμεσική αφήγηση ιστοριών και την αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, το οποίο θα εφαρμοστεί στην περιγραφόμενη διαδικτυακή πλατφόρμα διαμεσικών αφηγήσεων με τίτλο STSP, με στόχο την παρουσίαση ιστορικών γεγονότων στον ελλαδικό χώρο και την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού. Mε την συμβολή του πλαισίου τεχνολογιών η πλατφόρμα εμπλουτίζει τις αφηγήσεις των ιστοριών και επιτυγχάνει την συλλογή και αποθήκευση μετρικών στοιχείων από τα κοινωνικά δίκτυα(Facebook) που αφορούν την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτές. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να σχολιάσουν αλλά και να αξιολογήσουν με ποικίλους τρόπους τις ιστορίες, και να βρουν στην αρχική τους σελίδα αυτές που παρουσιάζουν ομοιότητα με εκείνες που έχουν αλληλεπιδράσει ήδη θετικά μέσω ενός item-based collaborative filtering αλγορίθμου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά