Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων

Koumadoraki Paraskevi

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/9D5EB69A-F61E-41A7-B4F2-63064A34E979-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93831-
Γλώσσαel-
Μέγεθος3.5 megabytesen
Μέγεθος113 σελίδεςel
ΤίτλοςΜεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτωνel
ΔημιουργόςKoumadoraki Paraskevien
ΔημιουργόςΚουμαδωρακη Παρασκευηel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Galetakis Michailen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γαλετακης Μιχαηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Komnitsas Konstantinosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κομνιτσας Κωνσταντινοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Papadakis Giorgosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Παπαδακης Γιωργοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠεριγραφήΜεταπτυχιακή Διατριβή που υποβλήθηκε στη σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολ. Κρήτης για την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.el
Περίληψη Εξαιτίας των περιβαλλοντικών ανησυχιών σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της συνεχής αύξησης των αστικών απορριμμάτων, η οικονομία στρέφεται στην ανάπτυξη του κλάδου της επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων. Ο κλάδος αυτός έχει συνεχή αύξηση ως προς το εργατικό δυναμικό και τις νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων και μηχανικής ανακύκλωσης. Επομένως, η μέτρηση και αξιολόγηση των εργασιακών βλαπτικών παραγόντων στους χώρους αυτούς κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας, ώστε να εκτιμηθεί και να εξεταστεί η επικινδυνότητα που προκύπτει στις εν λόγω μονάδες. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την ανάλυση στην μεθοδολογία και αξιολόγηση των φυσικών βλαπτικών παραγόντων στο κλάδο της μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων, με παράδειγμα εφαρμογής την μονάδα του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής του Νομού Χανίων. Ειδικότερα, οι παράγοντες που εξετάζονται είναι ο θόρυβος, τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια PM10 και η οσμή. Για τις ανάγκες της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής διεξήχθησαν επί τόπου (On site) μετρήσεις των προαναφερθέντων παραγόντων το Δεκέμβριο του 2019, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και δεδομένα μετρήσεων που δόθηκαν από την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης ΕΣ.Υ.Π.Π. της εν λόγω μονάδας για το Σεπτέμβριο του 2019. Με βάση τα δεδομένα αυτά έγινε ημιποσοτικός προσδιορισμός της επικινδυνότητας με την χρήση πινάκων και την κατασκευή χαρτών αποτύπωσης. Η μέθοδος προσδιορισμού της επικινδυνότητας των βλαπτικών παραγόντων που εφαρμόστηκε, βασίστηκε στην απόκλιση του εξεταζόμενού βλαπτικού παράγοντα από τα ασφαλή θεσμοθετημένα όρια ή και στην σοβαρότητα της σχετιζόμενης επαγγελματικής ασθένειας ή γενικότερα βλάβης της υγείας, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού της πιθανότητας. Για τον παράγοντα της οσμής, εξαιτίας της υποκειμενικότητας που τον χαρακτηρίζει, εκτιμήθηκε η προκαλούμενη δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν, προκύπτει ότι η κατανομή της επικινδυνότητας και της δυσαρέσκειάς σε μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων για τους βλαπτικούς παράγοντες που εξετάζονται, διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την θέση εργασίας και το σημείο μέτρησης. Ειδικότερα, αρκετά σημεία εμφάνισαν υψηλή επικινδυνότητα λόγω της συνεχούς έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο με βάση την ισοδύναμη στάθμη θορύβου του οκταώρου Leq (dBA) αλλά και της συγκέντρωσης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων PM10. Για όλα τα σημεία ελέγχου η επικινδυνότητα λόγω έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο υψηλής έντασης μικρής διάρκειας με βάση την μετρούμενη κορυφοτιμή θορύβου Lpeak (dBC) χαρακτηρίστηκε ως μικρή. Όσον αφορά την οσμή, η δυσαρέσκεια χαρακτηρίστηκε κυρίως μέτρια ή μέτρια προς έντονη στις περισσότερες θέσεις, κάτι που ήταν αναμενόμενο εξαιτίας της φύσης μονάδας. Τέλος, γίνεται αντιληπτό ότι ο συγκεκριμένος κλάδος απαιτεί συνεχείς και επιπρόσθετους ελέγχους και έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη των μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων ώστε να εκτιμηθεί η συνολική επικινδυνότητα του. el
ΠερίληψηDue to environmental concerns regarding the phenomenon of climate change and the continuous increase of urban waste, the economy is turning to the development of the waste treatment and recycling sector. This industry has a continued growth in terms of workforce and waste treatment, management, and mechanical recycling facilities. Therefore, the measurement and evaluation of work-related harmful factors in this sector, is very significant, in order to assess and examine the risk is very significant. This master's thesis deals with the analysis in the methodology and assessment of physical health hazards in the field of mechanical waste recycling, with an application example in the Mechanical Recycling and Compost and Landfill unit of the prefecture of Chania. In particular, the factors considered are noise, suspended particulate matter PM10 and odor. For the needs of this master's thesis, on-site measurements of the above-mentioned factors were carried out in December 2019, while even measurement data provided by the Internal Preventive Protection Service ES.Y.P.P. were used. Based on this data, a semi-quantitative determination of the risk was made and the resulting risk maps were created. The method of determining the risk of harmful factors that was applied was based on the deviation of the considered harmful factor from the safe statutory limits and on the severity of the related occupational disease or health damage in general, due to the difficulty of determining the probability. For the odor, the caused dissatisfaction has been evaluated due to the subjectivity in its estimation. Results indicated that the risk and the dissatisfaction in waste treatment and management units related to studied harmful factors, varies greatly in relation to the workplace and the point of measurement. In particular, several points showed a relative high risk due to the continuous exposure of workers to noise based on the equivalent noise level of the eight-hour Leq (dBA) and the concentration of suspended solid particles PM10. For all measurements points, the risk due to worker exposure to high intensity noise of short duration based on the measured peak noise level Lpeak (dBC) was characterized as low. Regarding odor, dissatisfaction was rated mostly moderate or moderate to high in most locations, which was expected due to the unit’s nature. Finally, it is noticed that waste treatment and recycling sector requires continuous monitoring and additional controls and research regarding the development and evolution of the methods of measurement and evaluation of occupational harmful factors in order to assess its overall risk. en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2022-11-01-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαΜέτρηση και αξιολόγηση εργασιακών βλαπτικών παραγόντωνel
Θεματική ΚατηγορίαΕργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσηςel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΠαρασκευή Κουμαδωράκη, "Μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά